Over ExceptionAll

Wij helpen de langdurige zorg digitaal innoveren. Om dat te bereiken bieden we zorgorganisaties en hun cliënten ondersteuning op maat bij de inzet van digitale middelen in de zorg. Zo zorgen we dat ouderen en mensen met een chronische aandoening of beperking, ondanks hun beperkte gezondheids- en taalvaardigheden toch simpel en veilig de technologie kunnen gebruiken die waardevol is voor hen. Zo willen we het leven van cliënten makkelijker en zelfstandiger maken, en het werk van zorgverleners zorgelozer.


ExceptionAll is een sociale onderneming. We werken heel bewust met ervaringsdeskundigen uit de zorg zelf. Zij kennen de wereld van de zorg en van e-health als geen ander. Daarom weten we precies wat er werkt en wat niet.

We bieden:

 • onafhankelijk advies bij de keuze voor digitale middelen die toegankelijk,
 • gebruiksvriendelijk en veilig zijn;
 • advies bij de invoering en brede inzet van deze middelen;
 • expertise over hoe je gebruikers enthousiasmeert en opleidt in het gebruik van deze middelen, ook (juist!) bij beperkte gezondheidsvaardigheden en/of taalvaardigheden, en;
 • (hulp bij de opzet van) een helpdesk waar gebruikers van digitale middelen met al hun vragen terecht kunnen.

Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

We willen het gebruik van digitale middelen die de zorg ondersteunen bij doelgroepen met beperkte gezondheids- en taalvaardigheden stimuleren. Juist deze doelgroepen kunnen veel baat hebben bij deze middelen, maar vanwege onbekendheid met deze middelen of een aarzeling om deze te gebruiken profiteren zij daar niet optimaal van. Wij proberen deze onbekendheid en aarzeling weg te nemen door zeer laagdrempelige ondersteuning aan te bieden in de vorm van opleidingen, instructiematerialen en een vraagbaak/helpdesk.

Daarbij besteden we aandacht aan:

 • digitale inclusie;
 • digitale vaardigheden;
 • veilig omgaan met digitale middelen;
 • gebruikersvriendelijkheid en aandacht voor beperkte taalvaardigheden bij inzet van digitale middelen in de zorg.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

We helpen - nu en in de toekomst - zorgorganisaties die zorg bieden voor mensen met een beperking en/of mensen met beginnende dementie om:

 • De digitale middelen te kiezen die goed aansluiten bij de behoeften van de cliënten;
 • De cliënten op een speelse en begrijpelijke manier op de hoogte te brengen van de middelen die hen kunnen helpen een gezonder en fijner leven te leiden;
 • De cliënten te helpen bij hoe ze deze middelen kunnen uitproberen (uitleenservice), en in handen kunnen krijgen;
 • De cliënten direct te woord te staan bij vragen over deze middelen, in begrijpelijke taal;
 • De cliënten helpen om te oefenen met de digitale middelen;
 • De cliënten en medewerkers op een begrijpelijke en speelse manier uit te leggen hoe ze veilig kunnen werken met deze digitale middelen.

Partner sinds:

2022

Website:

www.exceptionall.nl

Contactpersoon

Anne Marie Kerkdijk

annemariekerkdijk@exceptionall.nl

06 17 23 15 96

“Mensen met beperkte digitale (gezondheids-)vaardigheden kunnen en willen, met voldoende betrokkenheid van organisaties, best gebruik maken van digitale zorgmiddelen. Een goede, rustige uitleg in duidelijke woorden, waarvoor voldoende tijd is uitgetrokken, is vaak alles dat nodig is.”