Over het Graafschap College

Met bijna 10.000 studenten en ruim 900 werknemers is het Graafschap College een groot regionaal opleidingencentrum (roc) voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Mensen uit de Achterhoek en de Liemers, maar ook van daarbuiten, studeren en werken op deze school. Leren doe je een leven lang, dus er wordt graag les gegeven aan mensen van alle leeftijden. Het Graafschap College staat voor hybride, gepersonaliseerd en innovatief (beroeps)onderwijs dat relevant is voor de samenleving en gericht is op een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. Vanuit de overtuiging dat iedereen talent en ambitie heeft, biedt het Graafschap College studenten en medewerkers maximaal de gelegenheid om die talenten te ontwikkelen en hiermee aantoonbaar bij te dragen aan een zo goed mogelijke voorbereiding op beroep, werk en het leven, in iedere levensfase en op elk individueel niveau. Het Graafschap College is zo een belangrijke partner voor een leven lang ontwikkelen en draagt daarmee substantieel bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de regio.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Graafschap Vitaal is het vitaliteitsprogramma van het Graafschap College. Met Graafschap Vitaal willen we een gezonde leefstijl stimuleren onder studenten en medewerkers. Als student is het belangrijk om op een gezonde manier te leven, zodat je straks op een goede manier je beroep kunt uitvoeren. Vitale studenten presteren en voelen zich beter. Het stimuleren van een gezonde leefstijl doen we met allerlei leuke projecten en activiteiten. Ook voor medewerkers is een goede leefstijl belangrijk om fysiek en geestelijk gezond te zijn en blijven. Met een gezonde leefstijl heb je voldoende energie voor thuis en op het werk. Graafschap Vitaal helpt je hierbij met een gevarieerd aanbod.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Met de ondertekening van de intentieverklaring zijn we partner van Alliantie Gezondheidsvaardigheden. In dat kader gaan we aan het werk met twee doelgroepen. De eerste doelgroep zijn de studenten met beperkte gezondheidsvaardigheden. De tweede doelgroep zijn de studenten die opgeleid worden tot zorgprofessional. We willen hen bewust maken van (het gebrek aan) deze vaardigheden bij hun (toekomstige) cliƫnten. We denken bijvoorbeeld aan een programma voor de eerste doelgroep dat uitgevoerd wordt door studenten van opleidingen uit de sector Zorg, Welzijn & Sport. De gesprekken met de sector waar een deel van de eerste doelgroep te vinden is, zijn in gang gezet. Ook is er al contact met onze sportcoach die o.a. regisseur is van het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De volgende stap is contact leggen met de sector waar zorgprofessionals worden opgeleid.

Partner sinds:

2019

Website:

www.graafschapcollege.nl/

Contactpersoon

Mirjam van Loo

m.vanloo@graafschapcollege.nl

06 36 37 09 88