Over het SPRONG-programma HealthTech in Society

Het SPRONG-programma HealthTech in Society werkt aan het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen in een kwetsbare positie. Doel is om hun gezondheid en welzijn te bevorderen en om gezondheidsverschillen te verkleinen. Binnen het programma werken verschillende partijen samen: de Hanzehogeschool, Hogeschool Saxion, verschillende Centres of Expertise, MKB's, zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, burgers en de overheid.

 

Achtergrond en doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Een groeiende maatschappelijke tegenstelling dreigt waar het gaat om de verschillen in gezondheid en welbevinden tussen mensen met een lagere en een hogere sociaaleconomische status (SES). Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lagere SES minder lang in goede gezondheid leven dan mensen met een hogere SES. Met bestaande interventies worden mensen in een kwetsbare positie onvoldoende bereikt. Daarnaast blijkt de inzet van ondersteunende technologie lastiger. Hierdoor worden gestelde gezondheidsdoelen vaak niet gerealiseerd. HealthTech in Society draagt daarom bij aan het in goede gezondheid leven van alle burgers.

 

Hilbrand Oldenhuis, lector Digital Health (DH) aan de Hanze: ‘’Met HealthTech in Society bundelen we onze krachten. Samen met de doelgroep zelf kunnen we een onderzoeks-omgeving creëren die bijdraagt aan écht waardevolle technologische innovaties binnen gezondheid en welzijn. Zo kunnen we samenwerken aan de bevordering van gezondheid en welzijn.’’

 

Samen met alle partners én met mensen in kwetsbare posities werkt HealthTech in Society aan het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van burgers. Dit doen we door het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES). We richten ons op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Hierbij staan de toepassingsgebieden ‘Point of Care Technology’, ‘Prehabilitatie’ en het ‘Voorkomen van opeenvolgende problematiek’ centraal. Daarnaast werkt het samenwerkingsprogramma aan het versterken van samenwerking tussen verschillende partijen.

 

Nicole Ketelaar, programmamanager van HealthTech in Society: ‘’De partners van de Alliantie werken nauw samen om gezondheidsverschillen te verkleinen en ongelijkheid in de zorg tegen te gaan. Deze uitdagingen komen overeen met onze doelen binnen HealthTech in Society. Het is belangrijk om je hiervoor te verenigen.’’

 

Voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg

Samen vormen de samenwerkingspartijen een leergemeenschap rondom het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. In deze leergemeenschap werken we aan innovaties die daadwerkelijk resulteren in de gewenste effecten, die maatschappelijke meerwaarde opleveren én die financierbaar en organiseerbaar zijn.

 

De innovaties moeten regie bieden op de eigen gezondheid en inzetbaar zijn in de eigen leefomgeving. Daarnaast moeten de innovaties bruikbaar en toegankelijk zijn voor zowel burgers in kwetsbare posities als voor gezondheidsprofessionals.

 

Het programma HealthTech in Society loopt tot en met 2025, met een beoogde tweede termijn tot en met 2029 en wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA.

 

Bekijk hier het nieuwsbericht over het partnerschap van HealthTech in Society en de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

 

 

Onze webinars zijn te vinden op www.healthtechinsociety.nl:

Partner sinds:

2024

Website:

www.healthtechinsociety.nl

Contactpersoon

Nicole Ketelaar

n.a.b.m.ketelaar@saxion.nl

06 23 08 24 70

“Karin Dijkstra, lector gezondheidsbevordering in de leefomgeving bij Saxion-lectoraat Smart Health: ‘’Er ligt een belangrijke maatschappelijke opgave rondom het verminderen van gezondheidsverschillen tussen mensen. Dat begint bij bewustwording.”