Over IZER

IZER staat voor Integrale Zorggroep Eerstelijn Rijnmond en is een zorggroep van en voor huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. IZER zet zich in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen. IZER streeft dit doel na door het vergroten van de kennis van onze zorgverleners, het ondersteunen van de huisarts en het creëren van een sterk netwerk door het maken van goede samenwerkingsafspraken. Binnen de chronische zorg is IZER dé schakel tussen zorgverzekeraar en zorgprofessional. IZER organiseert en structureert de ketenzorg door het oprichten en inrichten van zorgprogramma's. Daarnaast ondersteunen wij bij ons aangesloten huisartspraktijken bij de uitvoer van deze ketenzorgprogramma's met de inzet van praktijkverpleegkundigen. IZER heeft inmiddels 225 (huisarts)leden en ruim 80 mensen in dienst.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

IZER zet zich in om de chronische huisartsenzorg constant te verbeteren. We informeren huisartsen over actuele medische inzichten en technische ontwikkelingen. Daarnaast investeren wij in innovatieve zorgprojecten en zetten wij in op preventieve zorg. We brengen preventieve zorg extra onder de aandacht door praktijken te informeren en aan te zetten tot werken volgens de methodes van zowel persoonsgerichte als integrale zorg. Beide methodes zetten de patiënt centraal en dit houdt in dat het noodzakelijk is dat de patiënt de informatie snapt en de gewenste actie kan ondernemen. Dit vereist van de zorgverlener inzicht in en bewustzijn van de, soms grote, verschillen in gezondheidsvaardigheden. 

 

Om de kennis over de verschillen in gezondheidsvaardigheden bij praktijkmedewerkers te vergroten wordt een zogenaamde toolbox ontwikkeld. Iedere praktijkmedewerkers kan deze toolbox tijdens een consult inzetten. Deze box bevat praktische instrumenten, allerlei soorten trainingen (waaronder gezondheidsvaardigheden) en contactgegevens van experts die geconsulteerd kunnen worden, zodat we voorkomen dat klachten chronisch worden. 

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Onze toolbox is altijd in ontwikkeling. Bekijk de meest recente versie op onze website.  

Partner sinds:

2020

Website:

www.izer.nl

Contactpersoon

Ivana Albertzoon, wijkmanager IZER

i.albertzoon@izer.nl

06- 18405732