Over Lectoraat De Gezonde Samenleving

Een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft als het gaat om welzijn en gezondheid, zowel in relatie tot de fysieke als sociale leefomgeving. Dat is waar we ons voor inzetten. We doen praktijkgericht onderzoek naar kansen, uitdagingen en mogelijkheden van een gezonde samenleving. We richten ons op het verkleinen van sociaal-economische verschillen in goede gezondheid en welzijn door kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen. We dragen bij aan preventie door de intergenerationele overdracht van sociale ongelijkheid als centraal en overkoepelend thema te hanteren. 
 
Thema’s die binnen het lectoraat centraal staan zijn: armoede, laaggeletterdheid, onderwijsongelijkheid, gezondheidsachterstanden en regionale verschillen. Als een rode draad door deze thema’s heen loopt ‘’intergenerationele overdracht’’; de overdracht van ongelijke kansen van generatie op generatie. Voor meer informatie over het lectoraat en de thema’s, bekijk deze Infographic.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Door middel van diverse onderzoeksmethoden en activiteiten willen we achterhalen waarom het mensen lukt om kansen te pakken. Juist als je leeft in een sociale en fysieke omgeving waar de kansen meestal niet voor het oprapen liggen of vanzelfsprekend zijn. Samen met de mensen zelf, gaan we op zoek naar wat helpend is geweest of wat helpend zou kunnen zijn. En dat gaat dan over verschillende dingen, zoals onderwijs, gezond leven en het doorbreken van armoede. En hoe kunnen intergenerationele verbindingen, verbindingen zoals de band tussen ouder en kind, daarbij helpend zijn?
 
We gaan daarom op zoek naar hoe juist de kracht van intergenerationele banden ingezet kan worden bij het pakken van kansen. Want soms is er een gezin of gezinslid dat het belemmerende patroon doorbreekt. Dan besluit een jongere die opgroeit in een familie waar veel gerookt wordt om niet die eerste sigaret op te steken, koopt een kind dat opgroeit in armoede later een eigen huis, of besluit een (groot)ouder die zelf eigenlijk niet zo goed kan lezen en schrijven om zijn (klein)kinderen wel te kunnen voorlezen.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Wat maakt dat zij deze andere stap wel willen en kunnen nemen? Wat is daar nu precies gebeurd, wat is het geheim? Wat is het geweest dat maakt dat in een bepaald gezin en in een bepaalde wijk de kracht van de band tussen ouder(s) en kind gebruikt is om meer kansen te creëren? Op deze vraag gaan we een antwoorden zoeken, door op verschillende manieren verhalen op te halen met en bij inwoners. Waarbij we op zoek gaan naar antwoorden op de kernvragen:  Wat zou volgens henzelf helpen? En waar hebben zij dan behoefte aan?
 
In verschillende projecten in de wijk (living labs, wijklabs) zijn we met inwoners, ervaringsdeskundigen, professionals, het bedrijfsleven, studenten, docenten en onderzoekers aan de slag omtrent thema’s die centraal staan binnen het lectoraat. 

Contactpersoon

Merel van Mansom

m.a.van.mansom@windesheim.nl