Over De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland strijdt als patiëntenorganisatie voor een vroege diagnose, een ‘gezond’ actief leven en een goede zorg voor alle mensen met reuma. Dat doen wij met en voor iedereen. Wij komen op voor de beste zorg voor reumapatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit nodig heeft. In Nederland zijn er ca. 2 miljoen mensen met reuma. ReumaZorg Nederland helpt hen met voorlichting en belangenbehartiging. Wij vinden het vanzelfsprekend dat mensen met reuma altijd betrokken zijn bij wat wij doen. Wilt u uw stem ook laten horen, neem contact met ons op.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland heeft een aantal doelstellingen met betrekking tot gezondheidsvaardigheden:

  • Wij streven er naar de positie van mensen met reuma te versterken, zodat zij de regie kunnen nemen over hun eigen gezondheid.
  • Wij kunnen als mensen met reuma alleen onze regierol oppakken, als wij voldoende weten over onze reumatische ziekten en goede zorg.
  • Wij streven er naar om onze voorlichting over reumatische ziekten en goede zorg zo helder en duidelijk mogelijk te laten zijn.
  • Wij willen het belang van een vroege diagnose, een ‘gezond’ actief leven en goede zorg voor u zo helder mogelijk communiceren.
  • Wij vinden het belangrijk hierin samen te werken met andere organisaties om zo het beste resultaat te bereiken.

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Het is voor de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zeer belangrijk dat we alle, ca. 2 miljoen, mensen met reuma bereiken, zodat we kunnen werken aan aandacht voor vroege diagnose, een ‘gezond’ actief leven en goede zorg voor u. Voorbeelden van ReumaZorg Nederland om mensen met lage gezondheidsvaardigheden te bereiken, zijn bijvoorbeeld onze voorlichtingsmaterialen en onze informatiebijeenkomsten. Daarbij gaat het over onderwerpen waarover een zorgverlener vertelt en waarbij u vragen kunt stellen of een ervaring delen.

Partner sinds:

2018

Website:

www.reumazorgnederland.nl

Contactpersoon

Gerardine Willemsen

info@reumazorgnederland.nl