Over OLVG

OLVG is stadsziekenhuis van Groot Amsterdam dat jaarlijks medische zorg biedt aan circa 500.000 patiënten. OLVG is een topklinisch opleidingsziekenhuis en heeft 2 hoofdlocaties; in Amsterdam Oost en West. Naast deze hoofdlocaties heeft het ziekenhuis polikliniekfuncties op locatie Spuistraat. Beide hoofdlocaties bieden 24/7 basiszorg en spoedeisende hulp, met een Intensive Care en een centrum voor moeder en kind. Hierdoor kunnen patiënten dag en nacht rekenen op acute medische zorg door specialistische teams. OLVG biedt onderscheidende zorg aan op het gebied van: hart, longen en vaten, oncologie en complexe chirurgie, orthopedie, hiv, obesitas en osas, psyche en soma, hersenen, stofwisseling en vaten.


En wat doet de Commissie Diversiteit?

Het doel van de Commissie Diversiteit is stimuleren van zorg die gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen en een prettige en veilige werkomgeving. De Commissie Diversiteit van OLVG zet zich organisatiebreed actief in voor diversiteitsvraagstukken. Dit draagt bij aan betere kwaliteit van zorg.

 

Kernactiviteiten:

  • gevraagd en ongevraagd advies bij beleid en projecten
  • initiëren van diversiteitsprojecten voor de doelgroep
  • organisatiebreed delen van kennis en ervaring rondom diversiteit

 

Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Altijd open voor iedereen
Voor OLVG is iedereen uniek. En wij zijn er op betekenisvolle momenten in ieders leven. Daarom stemmen wij onze zorg af op ieders specifieke situatie. Of het nu gaat om een eenvoudige behandeling of een complexe ingreep.

 

Patientenparticipatie
OLVG voert grootschalig patiëntervaringsonderzoek uit aan de hand van de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z). De Patiëntenraad raadpleegt de mening van de patiënten onder andere via rapportages van kwaliteitsmetingen onder patiënten, geanonimiseerde klachtenrapportages, patiëntenverenigingen, een eigen Patiëntenpanel en klankbordgroepen van patiënten. Afdelingen verbeteren structureel op basis van patiëntervaringen. Ook worden patiëntervaringen gebruikt om zorgprocessen te monitoren en om zorgpaden te ontwikkelen.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

  • Mozaïek-kinderpolikliniek is een zorg-, kennis- en opleidingscentrum over etnische diversiteit ten behoeve van chronisch zieke kinderen en hun ouders van niet-Nederlandse afkomst. Zorgconsulenten uit het eigen taal- en cultuurgebied vervullen in deze Mozaïek-polikliniek een sleutelrol.
  • Globe: Kenniscentrum levensbeschouwing en cultuur voor medewerkers (intranet).
  • Taalpunt: vrijwilligers ondersteunen met invullen van formulieren en lezen van folders en brieven.
  • Taalles door vrijwilliger voor dialysepatienten.
  • Heldere taal is speerpunt.

Partner sinds:

2017

Website:

www.olvg.nl/

Contactpersoon

Lizan Baudoin

diversiteit@olvg.nl

020 510 80 79

Bekijk meer van OLVG

OLVG corona check

OLVG