Over Palliatieve Zorg Nederland 

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), opgericht in 2018, maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om verbinding en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt hiervoor de basis.


PZNL levert landelijk producten, diensten en advies aan:

  • zorgverleners, vrijwilligers en organisaties die contact hebben met patiënten en naasten
  • organisaties die zorgverleners vertegenwoordigen
  • onderwijs- en onderzoeksinstituten
  • overheids-/beleidsorganisaties
  • patiënten en hun naasten

PZNL kent twee organisatorische eenheden: een coöperatieve samenwerkingsorganisatie en een werkorganisatie. PZNL is bovenal een netwerkorganisatie met een grote diversiteit aan partners met een rol in de palliatieve zorg en ondersteuning daarvan. De toepassing van de PZNL-visie op patiëntenparticipatie vormt de basis van alle samenwerkingsvormen.Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Lang niet alle mensen in de palliatieve fase en hun naasten zijn op de hoogte van de mogelijkheden en de keuzes die ze hebben en soms ook moeten maken.

PZNL heeft in opdracht van het Ministerie van VWS eind 2021 overpalliatievezorg.nl gelanceerd. De website: 

  • draagt bij aan bewustwording van het uitgebreide aanbod van palliatieve zorg en hulp
  • biedt inzicht van de mogelijkheden en keuzes in de palliatieve fase
  • draagt bij aan patient empowerment

Goede, betrouwbare en toegankelijke informatie is hiervoor essentieel. Waar Palliaweb voor de zorgverlener de plek is voor informatie, is Overpalliatievezorg dat voor patiënten en naasten.

 

Om een zo groot mogelijke doelgroep te bedienen wordt de informatie op de site in B1-taalgebruik geschreven en wordt een voorlees- en vertaaloptie aangeboden. We realiseren ons heel goed dat Overpalliatievezorg niet specifiek gericht is op mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Eind vorig jaar is het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van start gegaan onder regie van PZNL. Binnen dit programma is het belangrijk dat er ook specifiek aandacht is voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden zodat zij ook weten wat palliatieve zorg is en wat het voor hen kan beteken.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Door het lid worden van de alliantie hopen wij het bewustzijn bij de medewerkers van PZNL en aangesloten lidorganisaties voor de grote groep mensen met lage gezondheidsvaardigheden te vergroten. Binnen het NPPZII is er veel aandacht voor patiëntenparticipatie en hierbij zal ook de stem van patiënten en naasten met lage gezondheidsvaardigheden worden meegenomen.

Partner sinds:

2023

Website:

www.palliaweb.nl/pznl

Contactpersoon

Larissa Exalto

l.exalto@pznl.nl

06 42 19 06 63

“Nog veel te weinig mensen weten wat palliatieve zorg is en wat het voor hen kan betekenen. Door begrijpelijker te communiceren en de doelgroep te betrekken bij wat we maken kunnen we ervoor zorgen dat informatie over palliatieve zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk is.”

Bekijk meer van Palliatieve Zorg Nederland

Flyer over palliatieve zorg

Palliatieve Zorg Nederland