Over Pharmi

Pharmi ontwikkelt en faciliteert digitale farmaceutische zorg oplossingen.
Pharmi is een digitale apotheker, die de gebruiker van een nieuw geneesmiddel gedurende een aantal weken elke dag begrijpelijke, gevalideerde informatie over het medicijn geeft.


Deze betrouwbare informatie komt in een eigentijds multi-media formaat op telefoon en tablet binnen en wordt in begrijpelijke taal voor elke Nederlander gepresenteerd.

Dankzij Pharmi begrijpen mensen beter wat voor medicijn ze gekregen hebben en hoe ze dit zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Met zo hoog mogelijk effect en zo weinig mogelijk bijwerkingen.

 

Pharmi biedt ook de mogelijkheid om patiënt-gebonden uitkomsten te meten door middel van vragenlijsten, geeft inname-herinneringen en biedt de mogelijkheid tot interactie met de bestaande apotheek.

 

Pharmi ondersteunt de openbare apotheker bij het bieden van digitale farmaceutische patiëntenzorg. Kwalitatief hoogwaardig en zo veel mogelijk op maat.

 

Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Door slimme integratie van gevalideerde bestaande informatie bronnen rondom medicijnen, aangevuld met interactieve digitale communicatie, de geneesmiddelgebruiker in staat stellen zijn/haar medicatie zo goed mogelijk te begrijpen en de kans op verkeerd geneesmiddelgebruik of suboptimale uitkomsten te verkleinen.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Het vergroten van gezondheidsvaardigheden staat centraal bij Pharmi; de doelstelling is geneesmiddelgebruikers in staat te stellen te begrijpen wat voor medicijn ze hebben gekregen, en hoe ze dit zo goed mogelijk kunnen gebruiken. 

 

Hiertoe werkt Pharmi aan een optimale mix van visuele en tekstuele uitleg en digitale begeleiding. Pharmi ontwikkelt in co-creatie met geneesmiddelgebruikers en apothekers. Pharmi werkt samen met expert-instanties ter toetsing van taalgebruik en gebruikersgemak.

Verder zet Pharmi data analyse van haar platform in om services te ontwikkelen die maximaal op maat zijn gemaakt en zo veel mogelijk aansluiten bij het taal- en kennisniveau van de geneesmiddelgebruiker.

Partner sinds:

2019

Website:

www.pharmi.info/

Contactpersoon

Claudia Rijcken

claudia@pharmi.info

06 54340418