Over ReadSpeaker

ReadSpeaker laat content spreken. De tekst-naar-spraaktechnologie van ReadSpeaker maakt het mogelijk om nagenoeg elke vorm van online content te voorzien van heldere stemmen. Er is keuze uit 150 mannen- en vrouwenstemmen die samen meer dan 60 talen spreken. Ilse, Mark, Max en nog vele anderen bieden een uitkomst voor iedereen die liever luistert dan leest. De redenen daarvoor kunnen zeer uiteenlopend zijn. Tot onze doelgroep behoren laaggeletterden, taalleerders, dyslectici en ouderen; maar ook jongeren die het simpelweg fijner vinden om tijdens het lezen de tekst ook te beluisteren. Het internet is tegenwoordig allesomvattend en wij vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan deze gedigitaliseerde maatschappij.


Doelstellingen op  het gebied van gezondheidsvaardigheden

Bijna een derde van de Nederlandse bevolking beschikt over onvoldoende vaardigheden om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Moeite met lezen en schrijven kan hiervan een oorzaak zijn. Maar laaggeletterdheid is niet de enige oorzaak van onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Iemand die niet gezondheidsvaardig is heeft te weinig kennis over ziekten en gezondheid. Dat kan leiden tot een minder goede gezondheid en een grote kans op vroegtijdig overlijden. Er zijn allerlei initiatieven opgezet om de begrijpelijkheid van online gezondheidsadvies en - gezondheidszorg te handhaven. Zo maken wij ons samen hard voor een inclusieve samenleving. Iedereen heeft immers recht op dezelfde gezondheidszorg. In de eerste plaats is het daarom noodzakelijk dat ook Nederlanders die - om welke reden dan ook - moeilijk lezen toegang hebben tot nuttige digitale informatie over gezondheid. ReadSpeaker draagt daaraan bij door een toegankelijke informatievoorziening te faciliteren. Hoewel wij begrijpelijkheid en toegankelijkheid te allen tijde hoog in het vaandel hebben staan, geldt dit in het bijzonder voor gezondheidsinformatie. Daarmee gaan namelijk mensenlevens gemoeid. Om mee te beginnen is een voorleeshulp een goed uitgangspunt. Een voorleeshulp is een uitkomst voor iedereen die - om welke reden dan ook - moeite heeft met het lezen en begrijpen van online gezondheidsinformatie.

 

ReadSpeaker maakt digitale content toegankelijk voor iedereen door middel van gesproken online gezondheidsadvies. De inhoud van een tekst wordt vele malen beter begrepen wanneer de tekst wordt ondersteund met audio. Maar de ReadSpeaker technologie kan voor veel meer dan alleen gezondheidsadvies worden ingezet. Onze technologie kan worden geïntegreerd in elektronische patiënten dossiers, online apotheken, e-healthportalen van zorginstanties en elke andere vorm van onlinezorg. Onze oplossingen zijn inzetbaar  in elke laag van online gezondheidszorg: e-public health, e-zorg en e-zorgondersteuning. De doelstelling is om niet alleen patiënten, maar ook hulpverleners en andere zorgmedewerkers te ondersteunen bij hun taken. Door te erkennen dat de redenen voor onvoldoende gezondheidsvaardigheden zeer divers zijn en begrijpelijkheid en toegankelijkheid van digitale content als uitgangspunt te nemen, proberen wij in samenwerking met verschillende instanties de gezondheidsvaardigheden in Nederland te vergroten.

 

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

ReadSpeaker werkt samen met verschillende zorgorganisaties: van huisartsenpraktijken tot ziekenhuizen en van thuiszorgorganisaties tot GGZ-instellingen. Daarnaast zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van zorgrobots die mensen thuis hulp bieden en ter plaatse de gezondheidsvaardigheden van de patiënt vergroten. Wij zetten ons in om de zelfredzaamheid en de gezondheidsvaardigheden van elke Nederlander te vergroten.

 

De tekst-naar-spraaktechnologie van ReadSpeaker is toegevoegd aan de website van GGZ-centraal. De geestelijke gezondheidszorg erkent het belang van toegankelijke online content. Om ervoor te zorgen dat elke websitebezoeker de informatie begrijpt en kan toepassen, hebben zij gekozen voor een aanvullende gesproken informatie-overdracht. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld VieCuri Medisch Centrum. Dit ziekenhuis kent de problematiek omtrent onvoldoende gezondheidsvaardigheden en probeert de grote groep mensen die kampt met te weinig gezondheidsvaardigheden tegemoet te komen met behulp van een voorleeshulp. Ook Philadelphia zorg zet zich samen met ReadSpeaker in voor toegankelijke gezondheidsinformatie. Deze instelling werkt met verstandelijk beperkte cliënten en ondervindt dagelijks hoe belangrijk het is dat ook deze mensen over bepaalde gezondheidsvaardigheden beschikken. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen moeite hebben met lezen en schrijven en begrijpen een gesproken versie van de informatie daarom beter. De voorleeshulp van ReadSpeaker is een makkelijke en laagdrempelige toepassing om de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van online content voor iedereen te vergroten. Toegankelijke gezondheidsinformatie is van uitermate groot belang, willen we de gezondheidsvaardigheden in Nederland verbeteren.

 

Partner sinds:

2018

Website:

www.readspeaker.com/nl

Contactpersoon

Nina Zonneveld

nina.zonneveld@readspeaker.com

030 692 44 90