Over Ristretto

Als digitale studio slaan wij graag de handen ineen om concepten ter verbetering van welzijn & gezondheid de beste kans van slagen te geven. Wij doen dit middels het gezamenlijk ontwikkelen van apps en platformen en het begeleiden van validatie- en start-up trajecten. Focusgebieden zijn: preventie, (leefstijl)educatie en zelfredzaamheid. Samen met onze partners dragen wij bij aan het verbeteren van ieders gezondheidsvaardigheden. Digitaal, maar met de menselijke behoeftes voorop gesteld (human-first).

 


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Als makers vinden wij het van groot belang de verantwoordelijkheid te nemen om niet alleen de menselijke aspecten en brede toegankelijkheid bij het gebruik van technologie in het oog te houden, maar vooral ook te zorgen dat het inclusief is en blijft. Als studio wijzen wij onze partners hier dan ook op en integreren we de basis principes hiervan in al onze processen. Om dit op een juiste manier te waarborgen in onze digitale producten, betrekken we daarom graag alle expertise aangeboden vanuit de alliantie. Andersom bieden wij dan weer onze expertise op het gebied van digitale producten, valideren en start-ups aan om tot een wederkerige versterking van ieders missies te komen.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

We zijn betrokken bij verschillende start-ups die als doel hebben om gezondheid (en de benodigde achterliggende vaardigheden) bij het brede publiek te vergroten. Dit middels het inzetten van een effectief digitaal middel en hiermee in te spelen op de belevingswereld van de huidige generatie.

Een goed voorbeeld hiervan is Flowley, een platform om (mentaal) welzijn bij studenten onder de aandacht te brengen en hen preventief nieuwe vaardigheden aan te leren. Maar ook iSprout, een app om kinderen (en hun ouders) in het basisonderwijs spelenderwijs aan te zetten tot gezond gedrag middels vlogs, challenges en beloningen. Of RITME, een app om mensen met bijv. autisme zichzelf te helpen een dagritme te creëren middels het gebruik van reminders en gekoppelde QR-codes in huis. Bij al deze samenwerkingen is het belangrijk dat we de doelgroepen met beperkte gezondheidsvaardigheden in het oog houden en hiervoor wanneer benodigd extra begeleiding bieden bij het digitale gebruik.

Samengevat dragen we graag bij aan het creëren van betere gezondheidsvaardigheden en het breed toegankelijk en inclusief maken van de zorg. Laten we kennisdelen en samenwerken op gebied van het ontwikkelen en implementeren van digitale innovaties. Voel je vrij contact met ons op te nemen.

Partner sinds:

2020

Website:

ristretto.co

Contactpersoon

Wouter Jansen

wouter@ristretto.co

06-49964783

“Vertrouw op ieders afzonderlijke discipline en werk van hieruit als één team samen.
| Wouter Jansen”