Over Sandoz

Sandoz is een toonaangevende aanbieder van generieke geneesmiddelen en biosimilars. Generieke of merkloze geneesmiddelen komen op de markt als het octrooi van het merkgeneesmiddel is verlopen. 1 op de 6 verpakkingen die bij de apotheek aan een patiënt wordt meegegeven is afkomstig van Sandoz. Het is de missie van Sandoz om wereldwijd zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot betaalbare geneesmiddelen van hoge kwaliteit.

 

Goede toegang tot geneesmiddelen betekent voor Sandoz ook dat (laaggeletterde) patiënten goed begrijpen hoe zij hun geneesmiddelen moeten gebruiken. Met onze innovatieve oplossingen en services bieden wij dagelijks meerwaarde aan zorgverleners en patiënten. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen. Sandoz ondersteunt en traint zorgverleners bij het herkennen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.


 

Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Veel mensen die geneesmiddelen gebruiken hebben moeite met het begrijpen van de patiëntenbijsluiter en het opvolgen van de instructies. Het is onze ambitie, dat een patiëntenbijsluiter duidelijk en begrijpelijk is voor de gebruiker. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is niet zomaar gerealiseerd. Veel is wettelijk vastgelegd en kan niet zomaar aangepast worden. Daar waar mogelijk, doen wij ons uiterste best om informatie over geneesmiddelen duidelijker en eenvoudiger te communiceren. Te beginnen bij informatie over onze eigen geneesmiddelen.

 

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Sandoz wil zich hard maken voor het vergroten van de gezondheidsvaardigheden in Nederland. Dit doen wij door:

-   Het trainen van zorgverleners in het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden en toepassen van een
     gepaste communicatiestijl

-   De zorgverlener ondersteunen bij het informeren van zijn/haar patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
     over verschillende ziektes.

-   Patiëntenvoorlichting aan patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
       -  Ondersteunende (beeld) materialen.
       -  Vergroten van de kennis over laaggeletterdheid binnen de Sandoz organisatie en daarbuiten.

-   Het trainen van medewerkers van Sandoz in het communiceren in begrijpelijke taal naar patiënten
     en zorgverleners.

 

 

Partner sinds:

2020

Website:

www.sandoz.nl

Contactpersoon

Babette Vesters

medicalinfo.nl@sandoz.com