Over Steunpunt GGZ

Steunpunt GGZ is een zelfregiecentrum voor mensen met psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden 

Wij richten ons op burgers met psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen  in de regio midden-westelijk Utrecht. Wij helpen hen om meer greep te krijgen op hun gezondheidssituatie, onder andere door het bieden van informatie, het vergroten van kennis en kunde op dat terrein (gezondheidsvaardigheden), het mobiliseren van ervaringskennis en -deskundigheid en waar nodig het bieden van additionele ondersteuning en begeleiding.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Steunpunt GGZ biedt ‘bijzondere cliëntenondersteuning’, ‘bijzonder groepswerk’ en trainingen scholing. Voorbeelden van producten en diensten in dit kader zijn onder andere:

  1. ‘Ftah al Bab’ (Open de Deur): dvd met ervaringsverhalen van mensen van Marokkaanse herkomst met psychische kwetsbaarheid. Gebruiken wij om gesprekken binnen de Marokkaanse gemeenschap over het leven met een psyicsche kwetsbaarheid te ondersteunen. Zie het verhaal van Abdelkader &  Badia en Amina.
  2. Gezonde taal (ism Taal doet Meer): gericht op kennis van en toegankelijkheid van de ‘taal van de (geestelijke) gezondheidszorg’, gericht op mensen met migrantie-achtergrond en statushouders.
  3. AMWAHT: psycho-educatie en onderlinge steun voor mantelzorgers (tot nu toe vooral van Turkse en marokkaanse herkomst).
  4. Rüya: gericht op vergroten van de vaardigheden van Turkse meiden in de communicatie met hun ouders (ism JOU- Utrecht en Verweij Jonker instituut)
  5. ‘Beter voor jezelf zorgen’: psychosociaal groepsaanbod aan Turkse vrouwen (in sociaal isolement en met stemmings- en angstklachten) die onvoldoende bereikt worden door voorzieningen in het sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg. In samenwerking met huisartsen Kanaleneiland-Utrecht.
  6. Samen Deskundig: Trainingen ‘ervaringsdeskundigheid’  en ‘familie-ervaringsdeskundigheid’: gericht op het delen van de eigen ervaring, het reflecteren daarop met lotgenoten en het leren die ervaring actief in te zetten in de eigen sociale omgeving (al dan niet professioneel)
  7. Verlies, rouw en herstel: training gericht op hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg om te leren werken met ‘verlies en rouw’ als basis voor herstelondersteunende zorg. Vergelijkbare cursus voor mensen met psychische kwetsbaarheid: stilstaan bij verlies en de rouw daarover na het optreden van eerste episodes van psychische kwetsbaarheid.

Partner sinds:

2016

Website:

www.ggzutrecht.nl

Contactpersoon

Huub Beijers

H.Beijers@ggzutrecht.nl

030-2369320