Over UMC Utrecht

Met ruim 12.000 medewerkers is het Universitair Medisch Centrum Utrecht een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en de grootste werkgever in de regio Utrecht.

Zorg, onderzoek en onderwijs zijn de drie pijlers van het UMC Utrecht. In ons voortdurende streven om de gezondheid van mensen te verbeteren, zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Om de zorg te kunnen bieden waar iedere patiënt optimaal mee is geholpen, vinden wij het belangrijk  om op meerdere niveaus de verbinding met patiënten aan te gaan en ze echt te leren kennen.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Uitgangspunt in het UMC Utrecht is dat communicatie op maat altijd onderdeel moet zijn van goede zorg.  Van zorgverleners verwachten we dat ze zorg en behandeling zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de individuele patiënt. Daarbij is het belangrijk om eerst te investeren in het leren kennen van de patiënt. Dat betekent niet alleen kennis en informatie verkrijgen over fysieke kenmerken, maar ook inzicht in psychosociale kenmerken en in vaardigheden die mogelijk van invloed zijn op zorg en behandeling. Communicatie is altijd tweerichtingsverkeer. Daarom richten we ons enerzijds op het ondersteunen van patiënten en anderzijds op het faciliteren van zorgverleners om effectief met patiënten te communiceren.

 

Initiatieven

Het UMC Utrecht kiest nadrukkelijk voor een tweesporenbeleid: een aanpak richting medewerkers (‘Taal op de werkvloer’) en een aanpak richting patiënten (‘Vertel het ons’).

 

Verbinding met de patiënt: zorg en communicatie op maat

  • Samen met studenten Geneeskunde organiseren we de Gezondheidscursus. Daarin leren mensen op een interactieve manier over gezondheid en ziekte.
  • In 2018 starten op dit vlak de volgende projecten: ‘Wij leren u graag kennen’! en ‘Training digitale vaardigheden voor patiënten’.

 

Deskundigheidsbevordering bij zorgverleners

  • In het onderwijscurriculum Geneeskunde is een module opgenomen die gericht is op het herkennen van en laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden.
  • Verder zijn de trainingen ‘Schrijven in begrijpelijk Nederlands’ voor artsen, verpleegkundigen, poli-assistenten en onderzoekers al jaren succesvol en kunnen zorgverleners gebruik maken van de UMC brede toolkit ‘Aanpak laaggeletterdheid in de zorg; .

 

Gelijke toegang tot zorg: project Erfo4all

  • Laaggeletterde patiënten of patiënten met lage gezondheidsvaardigheden hebben minder gemakkelijk toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen. Onderzoek van de afdeling Genetica van het UMC Utrecht bevestigt dit en laat zien dat patiënten met kanker en een lage opleiding of een migratieachtergrond significant minder vaak worden verwezen voor erfelijkheidsonderzoek. Dit heeft geleid tot het Project Erfo4all gericht op deskundigheidsbevordering van artsen (oncologisch chirurgen) en gespecialiseerd verpleegkundigen. Er is in samenwerking met Pharos een trainingsprogramma op maat ontwikkeld.

Partner sinds:

2014

Website:

www.umcutrecht.nl

Contactpersoon

Jeanine van der Giessen

j.a.m.vandergiessen@umcutrecht.nl

088 75 58719