Over Coöperatie VGZ

Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen.

 

Als coöperatie zonder winstoogmerk zijn wij er om heel Nederland te helpen. Met gezondheid én zorg. Die toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed is voor iedereen. We doen dit natuurlijk niet alleen, we doen dit samen. Met artsen, zorgverleners, patiëntenorganisaties, de politiek, werkgevers, mantelzorgers en onze leden. Elke dag weer, voor iedereen!


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

VGZ heeft 3 duurzaamheidsspeerpunten bepaald: Groen, Gelijk en Gezond. Waarbij onder ‘Gelijk’ valt: In Nederland heeft iedereen gelijke kansen op toegang tot gezondheid en zorg. VGZ werkt aan een gezonder Nederland voor iedereen.


Echter mensen met een lage sociaal economische status overlijden gemiddeld 6 jaar eerder en leven 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge sociaal economische status.
Als zorgverzekeraar VGZ willen we een bijdrage leveren aan het verkleinen van deze gezondheidsverschillen. We willen de sociaaleconomische gezondheidsverschillen verkleinen door te werken aan de volgende 3 pijlers: ‘toegang tot verzekeren’, ‘toegang tot zorg’ en ‘toegang tot gezond leven’.

 

Belangrijk is dat we de belemmeringen die mensen met een lage sociaal economische status ervaren t.a.v. deze 3 pijlers identificeren en zoveel mogelijk gaan wegnemen of overbruggen. Het vergroten van (het bewustzijn over) gezondheidsvaardigheden is één van de elementen om gezondheidsverschillen te verkleinen. Lees meer over hoe we werken aan: Gelijke kansen op gezondheid voor iedereen.

 

We werken mee aan de landelijke doelstelling dat in 2040 iedereen 5 jaar langer in goede gezondheid leeft en de gezondheidsverschillen tussen mensen met de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

We hebben een doelgoeponderzoek (onder mensen in een sociaal economische kwetsbare situatie) samen met Pharos uitgevoerd om te achterhalen welke belemmeringen deze groep ervaart in de toegang tot de zorgverzekering, toegang tot zorg en de toegang tot gezond leven : ‘In gesprek met... Ervaringen van zorggebruikers met toegang tot zorg, gezond leven en de zorgverzekering'

Lees meer in het nieuwsbericht: Rapport VGZ en Pharos geeft inzichten om gezondheidskloof te verkleinen en download het rapport: ‘In gesprek met... Ervaringen van zorggebruikers met toegang tot zorg, gezond leven en de zorgverzekering'

Partner sinds:

2022

Website:

www.vgz.nl

Contactpersoon

Jorgen Verweij

JM.Verweij@vgz.nl

0638948700