Over Zorgbelang Drenthe

Zorgbelang Drenthe is een maatschappelijke organisatie die onafhankelijk de belangen behartigt van alle mensen met een zorgvraag in Drenthe.
Zorgbelang Drenthe vindt dat ieder mens ongehinderde toegang moet hebben tot kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg. Vanuit een integrale benadering van de mens als ongedeeld individu werken verschillende professionals optimaal samen en sluiten regels en financiering daarop naadloos aan. Mensen met een zorgvraag zijn in alle opzichten volkomen gelijkwaardig aan zorgverleners en nemen in goed overleg zelf beslissingen over een eventuele behandeling. De regie ligt bij zorgvrager die verantwoordelijk is en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gezondheid en zorg.
Het stelsel van gezondheidszorg is gebaseerd op solidariteit en individueel maatwerk. Menswaardige zorg is de norm. Voor kwetsbare mensen is bijzondere aandacht en een volwaardige plek in onze samenleving. Het maakt niet uit of mensen tijdelijk of permanent zorg nodig hebben, evenmin of mensen in de stad dan wel op het platteland wonen.


De kernactiviteiten van Zorgbelang Drenthe zijn:

  • Individuele dienstverlening: vertrouwenswerk jeugd en sociaal domein, cliëntondersteuning, zorgombudsfunctionaris en klachtenfunctionaris
  • Collectieve belangenbehartiging: toekomstgerichte zorginfrastructuur in Drenthe
  • Kennis en onderzoek: kwalitatief onderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, ervarings- en behoeftenonderzoek 


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Zorgbelang Drenthe draagt vanuit de positie van (kwetsbare) burgers bij aan de ontwikkeling van innovatieve methoden en concepten die ingezet kunnen worden om de participatie en gezondheid van de Drentse inwoners positief te bevorderen. We werken daartoe samen met andere partijen in het veld zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraar, overheden, kennisinstellingen en Biblionet. We leveren een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden en de informatievaardigheden van mensen. Toegang tot informatie, het begrijpen van informatie en het op basis van informatie kiezen voor een gezondere leefstijl: het zijn vaardigheden die bijdragen aan een langer en gezonder leven.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

  • Vergroten van de stem van de burgerdoor middel van diverse methodieken.
  • Participatie in projecten waarin wij de stem van de burgers vorm geven.
  • In samenwerking met Biblionet organiseren wij bijeenkomsten voor inwoners van Drenthe rond het aanleren van gespreksvaardigheden en digivaardigheden op het gebied van gezondheid om zo zelfmanagement en zelfregie te vergroten.

Partner sinds:

2016

Website:

www.zorgbelang-drenthe.nl

Contactpersoon

Marisca Wesselius

m.wesselius@zorgbelang-drenthe.nl

050 – 727 15 00