Over Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland komt – vanuit het perspectief van zorgvragers – op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen in alle Gelderse regio’s en gemeenten,  zodat Gelderse zorgvragers kunnen leven zoals zij dat willen, ook als zij door ziekte, ongeval, beperking of ouderdom belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren.

 

Wij willen een vraaggestuurde zorg bereiken door zorgvragers een betere positie te geven.

 

Dat doen we door:

 

  • Het verstrekken van informatie over keuzes in het aanbod van zorg en welzijnsvoorzieningen, verzekeringen en de kwaliteit daarvan.
  • Het verzamelen van ervaringskennis van zorggebruikers, het opvangen van klachten en het signaleren van knelpunten.
  • Het inbrengen van deze ervaringskennis en klachtsignalen waarmee het aanbod wordt verbeterd.

 

Om haar doelen te bereiken ondersteunt Zorgbelang Gelderland – bijna 500 aangesloten patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Gelderland. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren wordt nauw samengewerkt met zorgvragers en zorgvragersorganisaties, met  zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en andere relevante organisaties en bedrijven.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden:

Bevorderen van gezondheidsvaardigheden bij zorgvragers en professionals voor verbeteren kwaliteit van zorg en zelfmanagement door :

 

  • Kennis over gezondheidsvaardigheden verzamelen vanuit patiëntenperspectief
  • Trainingen ontwikkelen voor zowel zorgvragers als professionals voor het verbeteren van hun gezondheidsvaardigheden.
  • Handreikingen voor professionals om een beperkte gezondheidsvaardigheid cq laaggeletterdheid tijdig  te herkennen en adequaat te anticiperen.

 

Initiatieven op het gebied van Gezondheidsvaardigheden:

Laaggeletterdheid:

Ontwikkelen invulling health literacy vanuit patiëntenperspectief ten behoeve van shared decision making, zelfmanagement en zelfregie

Partner sinds:

2013

Website:

www.zorgbelanggelderland.nl/

Contactpersoon

Marion Reinartz

marionreinartz@zorgbelanggelderland.nl

026 384 28 22