Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 13 juni 2023

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag: Netwerkbijeenkomst Hogeschool Utrecht en de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Wij blikken terug op een mooie bijeenkomst bij partner Hogeschool Utrecht. Hier kijk je de keynote terug en lees je kort wat aanvullende informatie uit de diverse sessies. 

We sluiten het verslag af met een kort overzicht van vervolgbijeenkomsten.  


Op de foto: Coryke van Vulpen, Rosie Nash 

Keynote: Gezondheidsvaardigheden voor iedereen.
Door: Dr Rosie Nash


Dr Rosie Nash heeft onderzoek gedaan naar het effect van lessen over gezondheidsvaardigheden in het basisonderwijs. Hierbij is de lokale gemeenschap betrokken. Wat kunnen we leren van de aanpak voor kinderen? Dr Rosie Nash deelt haar opgedane kennis uit HealthLit4Kids en kijkt verder: haar volgende stap is onder andere: HealhLit4Everyone. Wat is er nodig voor een gezondheidsvaardige samenleving? Is dit een vraagstuk voor het onderwijs of voor zorgorganisaties?

In een recent verschenen rapport van de WHO wordt het programma HealthLit4Kids omschreven (pagina 80-84). Hierin is gebruikgemaakt van de Ophelia methode. Ook in Nederland is deze methode gebruikt. Het onderzoek van Mark Bakker is te lezen op pagina 41-44)


Download haar presentatie voor aanvullende informatie.


Bekijk de plenaire opening terug. Je ziet een welkom door onze coördinator Coryke van Vulpen. En een warm welkom door (de jarige) Harriet Wittink, lector Leefstijl en Gezondheid Hogeschool Utrecht en Leon Noorlander, adjunct direct Pharos. Pharos is coördinator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. De keynote start op minuut 11.30. 


Na de keynote volgende de deelnemers sessies verzorgd door onze partners. Onderstaand lees je kort wat aanvullende informatie per sessie. Sessie A (een Q&A met dr. Nash) is geannuleerd, zodat meer mensen sessie H met haar konden volgen. 

 


Sessie B: Com-in-actie: hoe kunnen we zorgverleners ondersteunen in toegankelijke communicatie?

Sandra Jorna-Lakke (Hanzehogeschool Groningen), Nicole Bruin (Hanzehogeschool Groningen) en Arlette Hesselink (Hogeschool Leiden) hebben inzicht gegeven hoe de materialen van Com-In-Actie zijn ontwikkeld. Binnen Com-In-Actie zijn materialen ontwikkeld die de communicatie tussen de fysiotherapeut en patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden tijdens het eerste consult kan ondersteunen. Voor deze ontwikkeling is ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd waarbij intensief met de patiënten en professionals samen gewerkt is, uitgaande van een review van bestaande materialen. Na deze korte presentatie hebben we in drie groepen drie gebruikte technieken uitgeprobeerd: een cliënt journey met persona’s, een brainstorm over patient participatie en een discussie over hoe de ontwikkelde materialen voor andere zorg- en welzijnsprofessionals geschikt kunnen worden gemaakt.

Lees meer over dit onderzoeksproject en download de materialen.


Sessie C: Onderzoek voor iedereen

Door: Hilde van Keulen en Zeena Harakeh, onderzoekers TNO
Tijdens deze sessie leer stond inclusief onderzoek centraal. Aan bod komt wat er nodig is voor een goede samenwerking en hoe je co-creatie kunt inzetten in onderzoek.
Bekijk de presentatie terug

 


Sessie D: Reflectietool voor (toekomstige)zorgverlenersDoor: Janneke Luiken, Hogeschool Utrecht

Het Instituut van BewegingsStudies van Hogeschool Utrecht heeft met 4 andere Europese hogescholen in een Erasmusproject (HELPE: HEalth Literacy in Physiotherapy Education) een handboek ontwikkeld met materiaal om Gezondheidsvaardigheden op te nemen in het curriculum. Het gaat hierbij om hoorcolleges, vaardigheidslessen, projectonderwijs en ook toetsing van kennis en vaardigheden komt erin aan bod. Dit materiaal is vanaf september online beschikbaar (via helpe.eu.com) en ook toe te passen bij andere opleidingen. Een onderdeel uit het handboek, de reflectietool werd tijdens de workshop gedemonstreerd. Deelnemers gebruikten dit instrument om feedback te geven aan een student die een intake deed met een cliënt met beperkte gezondheidsvaardigheden. De tool werd positief geëvalueerd, download de reflectietool voor studenten.

 


Sessie E: Toegankelijke taal

Door: Claudia Ruigendijk, Taalcentrum-VU
Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging om op jullie event de workshop 'toegankelijk schrijven in de zorg' te mogen verzorgen. Erg mooi om te zien dat het onderwerp begrijpelijke en inclusieve taal zo leeft onder de deelnemers! De tips en trucs om teksten toegankelijker te maken voor een brede doelgroep waren dan ook zeer welkom. Vooral ook hoe je genderbewust kunt formuleren, zodat je in je teksten iedereen aanspreekt: een vrij nieuw onderwerp, dat soms nog veel vragen oproept. Daarom delen we graag een paar slides van de workshop met jullie, zodat iedereen aan de slag kan met de handige tips om inclusiever én begrijpelijker te schrijven.

Bekijk de presentatie terug of download: B1-checklist | Begrijpelijk schrijven voor iedereen

Sessie F: Digitale zorg voor iedereen: ervaringen met ondersteuning

Door: Esther Giesselbach (Maasstad Ziekenhuis), Celine Hillenaar en Erica Bouma (beiden BeterDichtbij)

Om digitale zorg voor iedereen toegankelijk te maken en te houden, is goede ondersteuning erg belangrijk. In de sessie ‘’Digitale zorg voor iedereen: ervaringen met ondersteuning’’ gingen we hier met een mooie gevarieerde groep verder over doorpraten.

Effectieve ondersteuning en serviceverlening bij digitale zorg bevat: duidelijke instructiematerialen (toegankelijk, visueel, meertalig), servicepunt bij vragen: goed bereikbaar en met ondersteuning van ‘echte mensen’ die naast je kunnen komen zitten. Daarbij hebben digitale diensten (zoals BeterDichtbij) hierin ook belangrijke verantwoordelijkheid: maak de app/dienst extreem makkelijk en blijf continue optimaliseren op basis van feedback/gedrag/vragen op de servicedesk.

Maasstad Ziekenhuis heeft een eigen fysieke servicepunt ingericht, initieel voor zorgverleners, maar inmiddels ook voor alle patiënten. Want hoe gaat nieuwe dingen leren nou precies in zijn werk? Wat is daar dan voor nodig? En hoe pak je dit binnen een organisatie precies aan?
Er ontstonden boeiende gesprekken en wisselden mooie inzichten en adviezen uit.

Bekijk de presentie terug


Sessie G: Basisvaardigheden: feiten, cijfers en oplossingen!

Door: Reint van der Vlis en Hester Saakes, Stichting Lezen en Schrijven

In onze workshop hebben we deelnemers meegenomen in de wereld van mensen die moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden; de basisvaardigheden. We hebben gekeken naar wat het betekent als je moeite hebt met basisvaardigheden. Naar wat het effect is op de gezondheid van mensen. Hoe herken je deze mensen en hoe kun je je communicatie aanpassen. Van instructie over het innemen van medicijnen tot het lezen van bewegwijzering om in een ziekenhuis te komen. Het nut van het inzetten van testpanels van ervaringsdeskundigen kwam ook uitgebreid aan bod.

Wat je praktisch kunt doen om mensen te helpen vaardiger te worden. Zo kun je bijvoorbeeld mensen helpen met leren omgaan met nieuwe systemen, zoals een patiëntenportaal. Maar je kunt mensen ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld taallessen.
En als laatste: Wat levert het op? Mensen die basisvaardigheden hebben verbeterd, voelen zich fysiek en psychisch gezonder.
We vonden het mooi om te zien dat deelnemers direct vanuit de eigen beroepspraktijk keken naar wat zij kunnen doen. Er werden goede vragen gesteld en ook goede ervaringen uitgewisseld en tips gegeven.


Bekijk de presentatie terug of lees: Wat zeggen (ex-)laaggeletterden over digitale zorg?. Of lees meer op de website van Stichting Lezen en Schrijven.

 

 
Sessie H: Is gezondheidsvaardigheden een vraagstuk voor de zorg, het onderwijs of onze samenleving?

Met: Dr Rosie Nash en Mark Bakker
Een kort sfeerverslag in het Engels: 

Following the plenary, it was wonderful to do a deeper dive with our workshop participants to determine if they believe that health literacy is a health, education or community issue? When people start talking about the role of health literacy in their daily lives and work, it usually leads to lively discussions, and this workshop was no exception. 


Over the 2 workshops we had diverse representation from health, GP practice, pharmacy, dentists, health literacy researchers, education, academics training our future health professionals, PhD candidates focused health literacy, librarians, NGOS, members from social enterprises, public health practitioners, government public health departments, the healthy aging network and many more....It was unanimous across the participants that health literacy is the responsibility of all three: health, education and community sectors/communities and potentially many others. We agreed that health literacy needs to be considered using the Health in All Policies agenda. However, the participants warned that we also need to be careful of making it everyone’s responsibility…because there is the risk then that no-one will take responsibility!


One thing we all agreed on is that health literacy is an important tool for addressing inequity that exists in our communities…and is an important human rights consideration.
One participant summarised her thinking “….first of all, its all three. All three are necessary. But….we need justice, health equity at the very base and also as an umbrella to protect these three domains”. This led us to some interesting conversations about social and commercial determinants of health…and how we need to be careful of only focusing solely on an individual’s health literacy assets. Instead it is important to consider the whole complex system surrounding that individual. Culture and context are also very important. Future interventions need to be cognisant of this. Participants highlighted that government support and funding will be required. “do you see, this (health literacy) could be a quick win, but they (government) see it as long term effort, a lot of money and investment.”
Another side conversation explored will we ever get to a shared and agreed definition of health literacy? And should we, given it is so context and culturally influenced?


To conclude, with our “magic wands and unlimited funding” participants shared what they would like to see happen next in their context and for their Dutch community. One participant wanted to see health literacy embedded in the school curriculum, another all health professionals trained to respond to their patients needs, another organisations that assess their health literacy responsiveness on a regular basis. All workshop participants accepted the challenge to consider their next project, practice change and the influence they could have on policy- all required to support better outcomes for everyone……and a just, equitable and health literate society.

 

Vervolgbijeenkomsten van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

We blijven graag met jullie in contact, bijvoorbeeld via onze besloten LinkedIn groep. Heb je tips of suggesties voor volgende bijeenkomsten? We horen ze graag via gezondheidsvaardigheden@pharos.nl 

Bekijk onze agenda voor alle geplande bijeenkomsten.  

 

 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie