Resultaten van 8 jaar werken aan gezondheidsachterstanden

Categorie: Partners

Acht Jaar GezondIn: De kracht van de lokale aanpak

GezondIn is een samenwerking van Pharos en Platform31. Het programma werkt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Het ondersteunt gemeenten door op maat te adviseren, kennis te delen en goede voorbeelden te verspreiden. Ook ondersteunt GezondIn gemeenten bij het ontwikkelen of versterken van hun lokale aanpakken. Hierbij worden gemeenten zoveel als mogelijk gestimuleerd om gebruik te maken van wat er al bekend is over een effectieve aanpak van gezondheidsachterstanden.

 


Gezondheidsverschillen terugdringen

De gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en mensen met een hoge opleiding zijn groot en dreigen groter te worden als hier niets aan gedaan wordt. Mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau leven gemiddeld zes jaar korter dan mensen met een hoge sociaaleconomische status. Het verschil in gezonde levensjaren is zelfs vijftien jaar. De gezondheid in ons land is in zijn algemeenheid verbeterd. Maar bij mensen met een lagere opleiding en inkomen en een migratie-achtergrond is nog grote gezondheidswinst te behalen.

 

Acht Jaar GezondIn: De kracht van de lokale aanpak

Er is onderzoek gedaan naar de resultaten van GezondIn. In dit onderzoek stonden drie elementen centraal:

  1. Het schetsen van de rode draad in de opzet en werkwijze van het programma
  2. Het in kaart brengen van de lokale en landelijke resultaten
  3. Het formuleren van de leeropbrengsten


Lees het nieuwsbericht over de resultaten, bekijk de conclusies of lees het magazine met oa praktijkvoorbeelden. 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie