In gesprek met partners: Marisca Wesselius | Zorgbelang Drenthe

Categorie: Partners

In gesprek met partners:

Marisca Wesselius is manager dienstverlening bij Zorgbelang Drenthe. Ze is al 17 jaar werkzaam bij de organisatie en geeft leiding aan onder andere cliënt ondersteuners, klachtenfunctionarissen en vertrouwenspersonen.
Ze merkt dat sinds 2 jaar gezondheidsvaardigheden steeds belangrijker worden, vooral doordat er van de patiënt wordt gevraagd eigen regie te nemen. Dit blijkt in de praktijk, door het gebrek aan gezondheidsvaardigheden niet voor iedereen mogelijk. Zorgbelang Drenthe agendeert daarom dit thema bij de beleidsmakers en werkt aan gezondheidsvaardigere inwoners.

 

Marisca Wesselius | Zorgbelang Drenthe

 


Zorgbelang Drenthe: iedereen gelijke zorg

‘Onze dienstverleners komen vaak mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden tegen. Gelijke zorg is er nu niet voor iedereen. Bij inwoners met lage gezondheidsvaardigheden wordt gekeken of we hen nieuwe vaardigheden kunnen bijbrengen of dat ze ondersteuning nodig hebben.’

 

‘Een voorbeeld van het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden is de pilot die we zijn gestart in één gemeente in samenwerking met Biblionet Drenthe. Er worden bijeenkomsten georganiseerd om zelfmanagement en zelfregie te vergroten. Dit wordt gedaan door het aanleren van gespreksvaardigheden en digivaardigheden op het gebied van gezondheid. Na een introductie bijeenkomsten hebben we goed de vraag kunnen analyseren en zijn we in kleinere groepjes verder gaan werken. Zo is er bijvoorbeeld gewerkt aan digivaardigheden met de cursus Klik & Tik.
De resultaten van de pilot zijn veelbelovend, de deelnemers ervaren dat hun kennis is vergroot. We gaan door met dit project en hopen spoedig in meerdere Drentse gemeentes te werken aan gezondheidsvaardige burgers!’

 

Alliantie Gezondheidsvaardigheden

‘Na een netwerkbijeenkomst merk ik dat ik altijd geïnspireerd ben. Hier maakte ik voor het eerst kennis met de factsheet gezondheidsvaardigheden. De factsheet omschrijft helder wat gezondheidsvaardig zijn precies inhoudt. Daarnaast staan er tips in die ik uit de praktijk herken, bijvoorbeeld eenvoudig beeld- en taalgebruik. Ik gebruik de factsheet vaak om het onderwerp te agenderen bij beleidsmakers’.

 

Tip voor partners

‘Het is belangrijk je materiaal te testen, sluit het daadwerkelijk aan bij je doelgroep? Is alles helder voor de doelgroep? Wij werken veel samen met patiëntenverenigingen en zij zijn vaak graag bereid mee te denken en voorlichtingsmateriaal te testen. Zo werken we nu aan onze eigen website, uiteraard met feedback van onze doelgroep!’

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie