We bereiken niet iedereen met Long COVID of Post-COVID-syndroom

Categorie: Partners

Hoe bereiken we alle patiënten met Long COVID of Post-COVID-syndroom? 

Nazorgorganisatie C-support en patiëntenorganisatie PostCovid NL zien dat zij op dit moment vooral (digi)taalvaardige Nederlanders waarvan 70% vrouwen in de leeftijd van 40-60 jaar bereiken. Ze hebben de handen ineen geslagen om meer mensen te bereiken. 


Lees online: Nauwelijks laaggeletterden of migranten als patiënten

 

Gratis informatie, hulp in diverse talen en tolken  

C-support en PostCovid NL zijn beiden door het ministerie van VWS in het leven geroepen om hulp te bieden aan Long COVID patiënten. Waarbij C-support maatwerk biedt in de nazorg op medische-, psychosociale- en werk- en inkomensvragen. En PostCovid NL belangenbehartiging, digitale informatie en lotgenotencontact organiseren tot zijn taken heeft.

 

De nazorg is beschikbaar voor iedereen. Echter, niet iedereen weet de weg naar deze nazorg te vinden. Dit gaat om een grote groep mensen, bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond, laaggeletterden, mensen met een beperking, ouderen en jongeren. C-support en PostCovid NL hebben zich de afgelopen maanden gezamenlijk ingezet om hier verandering in aan te kunnen brengen. Daarom is er nu:

  • informatie over Long COVID in 11 talen
  • bij C-support zijn tolken beschikbaar om mensen in hun eigen taal bij te staan
  • voorlichtingsmateriaal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (een folder en een poster)
  • afbeeldingen in diverse talen, om bijvoorbeeld door te sturen via Whatsapp of social media
  • een korte animatie met uitleg over C-support en PostCovid NL

 

Daarnaast is er een campagne gestart onder intermediaire doelgroepen zoals wijkwerkers, hulpverleners bij VluchtelingenWerk en eerstelijns zorgverleners om extra aandacht te vragen voor de her- en erkenning van Long COVID bij deze specifieke groepen.

 

 

 

 

 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie