Nieuw: boekje praatkaarten over bariatrie

Categorie: Partners

Het team Baria Nederland van het Spaarne Gasthuis, de Jan P. G. van Ooijenstichting, Pharos en taalambassadeurs van Stichting ABC ontwikkelden samen het boekje ‘praatkaarten bariatrie’Bariatrie is een tak van geneeskunde die zich bezighoudt met het onderzoek en de behandeling van obesitas of zwaarlijvigheid. Zorgverleners kunnen dit boekje als hulpmiddel gebruiken om met alle patiënten in gesprek te gaan. Bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is dit nóg meer aan te bevelen.


 Naast dit boekje zijn er ook 2 losse praatkaarten over maagomleidingmaagverkleining en een gesprekskaart bariatrie gemaakt.

 

Ernstig overgewicht

In Nederland hebben naar schatting 300.000 patiënten ernstig overgewicht. Jaarlijks vinden er 10.000 bariatrische ingrepen plaats. Een groot deel van de patiëntengroep is laagopgeleid en heeft een laag inkomen. Ondanks uitvoerige en zorgvuldige voorbereiding is het de ervaring van professionals in het ziekenhuis dat een groep patiënten vooraf niet goed overziet wat de consequenties zijn van een bariatrische ingreep. Wat zijn bijwerkingen, wat moeten ze na de operatie zelf doen om gezond te blijven, welke ondersteuning krijgen ze daarbij?

 

Beter begrepen keuze

Dit boekje en de kaarten willen de informatievoorziening aan patiënten voorafgaand aan een bariatrische ingreep verbeteren. Zodat zij een beter begrepen keuze maken voor deze ingreep. En begrijpen wat zij ná de ingreep zelf kunnen doen om gezond te leven. Het project richt zich dus vooral op het pre-operatieve traject. Alle zorgverleners die betrokken bij bariatrische ingrepen zijn kunnen de hulpmiddelen gebruiken. Denk daarbij aan verpleegkundig specialisten, internisten, psychologen, diëtisten, chirurgen, verpleegkundigen en huisartsen.

 

Tekst en beeld

In het boekje en op de kaarten staan afbeeldingen en ondersteunende teksten die zorgverleners kunnen gebruiken om begrijpelijke informatie en uitleg te geven. Zo wordt er informatie gegeven over wat patiënten kunnen verwachten en wat patiënten zelf moeten doen rondom een maagomleiding of maagverkleining.

 

Bekijk of download hier het boekje en de praatkaarten.

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie