Ontwikkeling CHAT-geboortezorg

Categorie: Partners

Ontwikkeling CHAT-geboortezorg

Vanuit het Lectoraat Midwifery Science van partner de Academie Verloskunde Maastricht werd in co-creatie met (aanstaande) ouders, verloskundigen en kraamverzorgenden de CHAT-geboortezorg ontwikkeld. Een gesprekstool die ondersteunt bij het inzicht krijgen in de gezondheidsvaardigheden van (aanstaande) ouders.

 

Ongeveer één op de vier mensen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsgerelateerde informatie. Zorgverleners zijn zich niet altijd bewust van het concept ‘gezondheidsvaardigheden’. Als ze dit wel zijn, dan vinden ze het vaak moeilijk om de gezondheidsvaardigheden van (aanstaande) ouders in te schatten.


Gezondheidsvaardigheden in de geboortezorg

De CHAT-geboortezorg draagt bij aan de bewustwording van het concept ‘gezondheidsvaardigheden’ en is een hulpmiddel bij het inzichtelijk maken van de gezondheidsvaardigheden van cliënten. Met de CHAT-geboortezorg kunnen de vier domeinen waarbinnen mogelijk beperkte gezondheidsvaardigheden bestaan verkend worden in een gesprek tussen zorgverlener en cliënt.

 

Deze vier domeinen zijn: 

  1. Ondersteunende relatie met zorgverleners;
  2. Ondersteunende relatie met de sociale omgeving;
  3. Informatie vinden, begrijpen en gebruiken;
  4. Huidig gezondheidsgedrag en gezondheidsbevordering. 

 

Binnen deze vier domeinen worden 18 voorbeeldvragen en 13 voorbeeldobservaties gegeven die zorgverleners helpen bij het in gesprek gaan met (aanstaande) ouders om zo inzicht te krijgen in de gezondheidsvaardigheden. 


Download de informatiekaart: CHAT-geboortezorg

Bekijk de korte animatie over CHAT-geboortezorg

 

 


De ontwikkeling van de CHAT-geboortezorg maakt deel uit van het onderzoeksproject ZANGG: Zorg AfstemmeN op Gezondheidsvaardigheden in de Geboortezorg. Het tweede deel van het onderzoeksproject zal focussen op het selecteren, aanpassen en ontwikkelen van werkwijzen om zo zorg op maat te kunnen geven aan cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

 

Meer tips over gezondheidsvaardigheden in de geboortezorg

Op de website van partner de Academie Verloskunde Maastricht is informatie voor zorgverleners over gezondheidsvaardigheden gebundeld. Je vindt er tips en direct toepasbare materialen (n diverse talen) over:

  1. Ondersteunende relatie met zorgverleners
  2. Ondersteunende relatie met sociale omgeving
  3. Informatie vinden, begrijpen en gebruiken
  4. Huidig gezondheidsgedrag en -bevordering

 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie