Start campagne Samen Beslissen

Categorie: Partners Publicatiedatum: 6/09/2021

Beeld: begineengoedgesprek.nl

Campagne Samen Beslissen van start

 
De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich in de medisch-specialistische zorg in voor meer inzicht in zorguitkomsten. Ook in de huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging wordt ingezet op Samen Beslissen.


Ga direct naar: begineengoedgesprek.nl


 


Aandacht voor Samen Beslissen

In deze campagne is er zowel aandacht voor de patient als de zorgverleners.
 

Onderzoek naar Samen Beslissen

Een goed gesprek tussen zorgverlener en patiënt is een open en persoonlijk gesprek waarin besproken wordt wat écht belangrijk is voor een patiënt. Maar dat is niet gemakkelijk. Mensen hebben bijvoorbeeld moeite met het onder woorden brengen van wensen. Dat blijkt uit onderzoek (2020) van Kantar Public in opdracht van het ministerie van VWS over Samen Beslissen. Minstens een kwart van alle patiënten vindt Samen Beslissen lastig. Dat geldt vooral voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Uit dit onderzoek blijkt ook dat zorgverleners meer kunnen doen. Zij overschatten de mate waarin zij Samen Beslissen. Het onderzoek bevestigt dat zorgverleners Samen Beslissen rooskleuriger inschatten dan patiënten het ervaren: 46 procent van de zorgverleners zegt dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen. 37 procent van de patiënten ervaart dit ook zo.

Lees dit doelgroepenonderzoek onder zorgverleners en zorggebruikers over 'Samen Beslissen'
Campagne Samen Beslissen

Bekijk onderstaande video over de lancering van deze campagne. 
 


Bekijk wat jij kan doen op de campagne website: begineengoedgesprek.nl

 

Bekijk meer

13 oktober 2021 | Webinar: Minder gezondheidsverschillen door eHealth

11 november 2021 | Netwerkbijeenkomst: gezondheidsvaardigheden en misinformatie

4 oktober 2021 | Terugvraagdag