Over Nivel

Het Nivel is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Het Nivel doet onderzoek op het gebied van gezondheidsvaardigheden. Daarbij staat het perspectief van patiënten en zorgconsumenten centraal. Er wordt ingegaan op de verschillende wensen, behoeften en ervaringen van specifieke groepen in de bevolking en op de vaardigheden die patiënten en consumenten nodig hebben om een actieve rol te kunnen spelen in het zorgproces. Op die manier beoogt het onderzoek een bijdrage te leveren aan het verstevigen van de positie van patiënten en consumenten. Ook wordt onderzoek gedaan naar de organisatie van de gezondheidszorg, en naar de manier waarop zorgverleners in hun manier van werken beter aan kunnen sluiten bij patiënten en cliënten met lage gezondheidsvaardigheden.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Het Nivel heeft een aantal meetinstrumenten op het gebied van Gezondheidsvaardigheden in het Nederlands vertaald en gevalideerd (Patient Activation Measure, Health literacy Questionnaire). In de verschillende panels van het Nivel is onderzoek gedaan naar de samenhang tussen gezondheidsvaardigheden en verschillende uitkomstmaten (zoals gezondheid, zorggebruik, zelfmanagement, gebruik van keuze-informatie). Het Nivel heeft twee kennissyntheses over Gezondheidsvaardigheden uitgebracht. Naast onderzoek in Nederland doet het Nivel ook internationale projecten rondom gezondheidsvaardigheden, zoals het HEALIT4EU project waarin met name gekeken wordt naar effectieve interventies en beleid in Europa op dit gebied.

Partner sinds:

2010

Website:

www.nivel.nl

Contactpersoon

Monique Heijmans

m.heijmans@nivel.nl

030 - 27 29 792

“Gezondheidsvaardigheden gaat over denken én doen. Je kan alleen mensen ondersteunen als je ze helpt met het toepassen. – Dr. Monique Heijmans
Senior onderzoeker chronisch aandoeningen, zelfmanagement en diversiteit”

Bekijk meer van Nivel

Gezondheidsvaardigheden en de mismatch tussen de patiënt en de zorgomgeving

Nivel

RALPH gesprekshandleiding

Nivel

Succes!

Nivel

Terugvraagmethode: poster en kaart

Nivel

Samen beslissen in de spreekkamer

Nivel

Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg

Nivel

Factsheet Gezondheidsvaardigheden

Nivel

Factsheet Health Literacy in Nederland

Nivel