Inspiratiegroep Ziekenhuizen en Klinieken van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

In het voorjaar van 2020 is de inspiratiegroep Ziekenhuizen opgericht. Er zijn samen met de inspiratiegroepleden diverse korte- en langetermijndoelen opgesteld.

Langetermijndoelen inspiratiegroep Ziekenhuizen Klinieken

Op de lange termijn (drie jaar; maart 2023) willen we het volgende bereiken:


1. Continue aandacht voor bewustwording over het belang van gezondheidsvaardigheden bij alle werknemers van alle afdelingen in het ziekenhuis (van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam en verder).

  • In 2023 zijn er tenminste 25 ziekenhuizen in Nederland lid van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.
  • In 2023 hebben tenminste 15 ziekenhuizen in Nederland aandacht voor beperkte gezondheidsvaardigheden opgenomen in het communicatiebeleid. Tenminste een van de medewerkers is aangewezen als aandachtsfunctionaris gezondheidsvaardigheden.
  • In 2023 hebben tenminste 10 ziekenhuizen in Nederland aandacht voor beperkte gezondheidsvaardigheden opgenomen in hun strategie- en/of beleidsplan.
  • Nieuwe en zittende medewerkers van alle ziekenhuizen in Nederland die in contact komen met patiënten hebben toegang tot relevante (online) trainingen of activiteiten.

2. Processen in ziekenhuizen zijn zo ingericht dat patiënten worden ondersteund naar eigen behoefte (patient tailored medicine / persoonsgerichte zorg).

  • In 2023 hebben zorgprofessionals en baliepersoneel in tenminste 15 ziekenhuizen voldoende vaardigheden om de behoeften en vaardigheden van patiënten te signaleren en hiernaar te handelen. Voorbeelden van aanpassingen zijn: dubbele consulten voor meer uitleg, vast aanspreekpunt voor patiënten met meerdere klachten, begrijpelijke patiëntenfolders en begrijpelijke uitleg in de spreekkamer, gebruik van de terugvraagmethode

3. Visie en beleid op laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden van ziekenhuizen beïnvloeden zodat zij 'gezondheidsvaardige' organisaties worden (Health Literate Organisations)

  • In 2023 is tenminste één ziekenhuis in Nederland een gezondheidsvaardige organisatie volgens de definitie van Brach. We benutten dit voorbeeld ter inspiratie van andere ziekenhuizen. 

 

Kortetermijndoelen inspiratiegroep Ziekenhuizen

De inspiratiegroep heeft naast langetermijndoelen ook meerdere kortetermijndoelen vastgesteld. In inspiratiegroepoverleggen wordt hieraan gewerkt. Vanzelfsprekend worden de uitkomsten gedeeld, zowel binnen als buiten de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. 

 

Volg de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Via de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en blijf je op de hoogte van deze en onze andere werkgroepen. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief (onderaan deze pagina), volg ons op LinkedIn en Twitter, of word lid van onze besloten LinkedIn groep

Contact
Inspiratiegroep Ziekenhuizen


Voorzitter:
Gudule Boland
Pharos

 

“Maak de zorg begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen, ook in ziekenhuizen en klinieken. Bedenk dat wat voor jou gesneden koek is (oei, beeldspraak!) niet voor iedereen dagelijkse kost is. - Gudule Boland”