Werkgroep Ziekenhuizen de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

In het voorjaar van 2020 is de werkgroep Ziekenhuizen opgericht. Tessa van Charldorp (Universiteit Utrecht) is de voorzitter, zij wordt vanuit de Alliantie Gezondheidsvaardigheden ondersteund door Gudule Boland (Pharos). Er zijn samen met de werkgroepleden diverse korte- en langetermijndoelen opgesteld.

Langetermijndoelen werkgroep Ziekenhuizen

Op de lange termijn (drie jaar; maart 2023) willen we het volgende bereiken:


1. Continue aandacht voor bewustwording over het belang van gezondheidsvaardigheden bij alle werknemers van alle afdelingen in het ziekenhuis (van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam en verder).

  • In 2023 zijn er tenminste 25 ziekenhuizen in Nederland lid van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.
  • In 2023 hebben tenminste 15 ziekenhuizen in Nederland aandacht voor beperkte gezondheidsvaardigheden opgenomen in het communicatiebeleid. Tenminste een van de medewerkers is aangewezen als aandachtsfunctionaris gezondheidsvaardigheden.
  • In 2023 hebben tenminste 10 ziekenhuizen in Nederland aandacht voor beperkte gezondheidsvaardigheden opgenomen in hun strategie- en/of beleidsplan.
  • Nieuwe en zittende medewerkers van alle ziekenhuizen in Nederland die in contact komen met patiënten hebben toegang tot relevante (online) trainingen of activiteiten.

2. Processen in ziekenhuizen zijn zo ingericht dat patiënten worden ondersteund naar eigen behoefte (patient tailored medicine / persoonsgerichte zorg).

  • In 2023 hebben zorgprofessionals en baliepersoneel in tenminste 15 ziekenhuizen voldoende vaardigheden om de behoeften en vaardigheden van patiënten te signaleren en hiernaar te handelen. Voorbeelden van aanpassingen zijn: dubbele consulten voor meer uitleg, vast aanspreekpunt voor patiënten met meerdere klachten, begrijpelijke patiëntenfolders en begrijpelijke uitleg in de spreekkamer, gebruik van de terugvraagmethode

3. Visie en beleid op laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden van ziekenhuizen beïnvloeden zodat zij 'gezondheidsvaardige' organisaties worden (Health Literate Organisations)

  • In 2023 is tenminste één ziekenhuis in Nederland een gezondheidsvaardige organisatie volgens de definitie van Brach. We benutten dit voorbeeld ter inspiratie van andere ziekenhuizen. 

 

Kortetermijndoelen werkgroep Ziekenhuizen

De werkgroep heeft naast langetermijndoelen ook meerdere kortetermijndoelen vastgesteld. In werkgroepoverleggen wordt hieraan gewerkt. Vanzelfsprekend worden de uitkomsten gedeeld, zowel binnen als buiten de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. 

 

Volg de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Via de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en blijf je op de hoogte van deze en onze andere werkgroepen. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief (onderaan deze pagina), volg ons op LinkedIn en Twitter, of word lid van onze besloten LinkedIn groep

Contact
Werkgroep Ziekenhuizen


Voorzitter Tessa van Charldorp, Universiteit Utrecht

 

Werkgroepleden: 

Gudule Boland
Pharos

 

Peter Bocxe
Janneke Staats
OLVG

 

Christl Foekema
Ziekenhuis Rivierenland

 

Eline Dijkman
Isala

 

Tamara Aipassa
Catharinaziekenhuis

 

Liduine Konings-van den hout
Radboudumc

 

Carin Goes
UMC Utrecht“In deze werkgroep gaan we van en met elkaar leren. Uiteraard delen we deze kennis ook buiten onze werkgroep zodat elk ziekenhuis een gezondheidsvaardige organisatie wordt. ”