Over Aap-Noot-Nier

Aap-Noot-Nier is een project waarbij informatiemateriaal wordt ontwikkeld dat toegespitst is op de urologische patiënt met lage gezondheidsvaardigheden.


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

Terugdringing van de (groeiende) gezondheidsachterstand van patiënten met lage gezondheidsvaardigheden met als gevolg betere uitkomsten van urologische zorg, met meer tevredenheid bij de patiënt en besparing van onnodig hoge kosten.

 

Lage gezondheidsvaardigheden leiden bij de huidige toename van schriftelijke en digitale informatievoorziening tot een voortschrijdende gezondheidsachterstand. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat door patiënten met lage gezondheidsvaardigheden aangepast informatiemateriaal aan te bieden zij op hetzelfde kennisniveau komen als geletterden. Hier valt dus veel winst te behalen. Daarom werd het project ‘Aap-Noot-Nier’ gestart. Geïnspireerd op de veiligheidskaarten in vliegtuigstoelen (veel beeld, weinig tekst), wordt informatie over ziekte, onderzoeken en behandelingen verwerkt in beeldfolders en in gesproken animaties. Het gaat hierbij om informatie, gedestilleerd uit tekstfolders van alle Nederlandse ziekenhuizen, waardoor het materiaal nationaal inzetbaar is. Een taalkundige kijkt de tekst na en, om zeker te zijn dat de aangeboden informatie ook passend is voor de doelgroep, wordt in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven het materiaal getest door laaggeletterdenpanels.

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Op patiënten met lage gezondheidsvaardigheden geënte informatievormen over urologische problematiek, waarbij in eerste instantie ingestoken wordt op ontwikkeling van speciaal foldermateriaal (vooral plaatjes, minimaal tekst, in samenwerking met ervaren partijen op toegespitst niveau) en gesproken (animatie)filmpjes.

 

De beeldfolders en animaties zijn gratis verkrijgbaar. Momenteel is er budget gecreëerd voor het ontwikkelen van tien beeldfolders en bijbehorende animaties over urologische onderwerpen. De Nederlandse Vereniging voor Urologie heeft het project omarmd, waardoor de beeldfolders en animaties voor alle klinieken in Nederland beschikbaar zijn en landelijk worden verspreid. Tevens is Aap-Noot-Nier benaderd door andere specialismen om ook daar de informatievoorziening te helpen verbeteren en is het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangemerkt als te ondersteunen project.

 

Bovendien is er reeds wetenschappelijk onderzoek opgestart naar de problematiek van lage gezondheidsvaardigheden in de urologie en de te verwachten positieve effecten van Aap-Noot-Nier daarop.

 

PresentatiePartner sinds:

2017

Website:

facebook.com/AapNootNier/

Contactpersoon

M van Balken

mvanbalken@rijnstate.nl

Bekijk meer van Aap Noot Nier

Video's over urologische problematiek

Aap Noot Nier