Over Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen en Schrijven gelooft dat onze samenleving sterker wordt als iedereen kan meedoen.

De stichting ondersteunt zo veel mogelijk mensen en organisaties om aan de slag te kunnen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Zo voorkomen en verminderen we laaggeletterdheid. Dit doen we door:

 

  • te investeren in lokale en (inter)nationale netwerken;
  • deze netwerken te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes;
  • laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te make bij publiek en politiek;
  • kennis te ontwikkelen en over en weer te delen met onze partners.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijk leven. Als je niet goed kunt lezen, schrijven en rekenen, vind je minder snel een baan, heb je minder grip op je geldzaken en kun je minder gezond leven. Laaggeletterden zijn beperkt gezondheidsvaardig. Hierdoor hebben zij moeite met het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen, omdat ze informatie over gezondheid, ziekte en/of zorg niet goed kunnen verwerken.

 

Taal maakt gezonder. Daarom stimuleren en adviseren wij organisaties om te investeren in het verbeteren van de lees- en schrijfvaardigheden (en daarmee de gezondheidsvaardigheden) van patiënten. Dit levert veel winst op voor organisaties: onder andere doordat patiënten informatie over gezondheid beter kunnen begrijpen en toepassen en beter kunnen communiceren met de zorgverlener.

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Voorbeelden van initiatieven van de stichting op het gebied van gezondheidsvaardigheden zijn:

 

  • de campagne Taal maakt gezonder
  • de presentatie en e-learning Aanpak van laaggeletterdheid en de workshop / online lesmodule Bespreken van laaggeletterdheid o.b.v. principes eenvoudige communicatie en motiverende gespreksvoering voor zorgprofessionals (in spe) 
  • screeningsinstrumenten als: de Taalverkenner gezondheid en laagdrempelige vragen passend bij de context gezondheid 
  • diverse taalleskaternen over gezondheid
  • de integrale aanpak Voel je goed!; een combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en lessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger voor laaggeletterden met overgewicht.

Meer informatie over deze initiatieven kunt u hier vinden: www.taalmaaktgezonder.nl of bekijk de aanpak ‘Voel je goed!

Partner sinds:

2010

Website:

www.lezenenschrijven.nl/

Contactpersoon

Linda Hageman

lindahageman@lezenenschrijven.nl

Bekijk meer van Stichting Lezen en Schrijven

Het Expertisepunt Basisvaardigheden

Stichting Lezen en Schrijven

Ik wil leren.nl

Stichting Lezen en Schrijven

Voel je goed!

Stichting Lezen en Schrijven

Kennisblad: Taal maakt gezonder

Stichting Lezen en Schrijven

Eenvoudige taal voor laaggeletterden | Kennisblad

Stichting Lezen en Schrijven

Succes!

Stichting Lezen en Schrijven

Taalverkenner gezondheid

Stichting Lezen en Schrijven

Succes! Taal

Stichting Lezen en Schrijven

Menukaart Laaggeletterdheid scholen

Stichting Lezen en Schrijven

Bespreken van laaggeletterdheid | online lesmodule

Stichting Lezen en Schrijven

Workshop Bespreken van laaggeletterdheid

Stichting Lezen en Schrijven

Pakket 'Taal maakt gezonder'

Stichting Lezen en Schrijven

E-learning Aanpak van laaggeletterdheid

Stichting Lezen en Schrijven

Routekaart ‘Naar een begrijpelijke zorg met basisvaardige patiënten’

Stichting Lezen en Schrijven