Over RondOm Podotherapeuten

Zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk goed laten lopen, dat is waar het team van RondOm Podotherapeuten voor gaat en staat. We bereiken dat door samen te werken, zowel binnen het team als daarbuiten. Bij RondOm zijn ruim 115 podotherapeuten, MSU echografisten en wetenschappers/onderzoekers werkzaam. Ze worden ondersteund door een groot team van o.a. zooltechnici en administratief en secretariële medewerkers.


Ons team is te vinden op meer dan 280 locaties in Nederland, met name in eerstelijns gezondheidscentra. Maar ook binnen bedrijven, in diverse ziekenhuizen, op de sportvelden en in zelfstandige orthopedische behandelklinieken.

In de praktijk onderzoeken en behandelen onze podotherapeuten mensen om beweegklachten te voorkomen of om klachten te verhelpen aan voeten, knieën, heupen en rug. Ze worden daarbij voorzien van de nieuwste technieken en up-to-date kennis. Onze podotherapeuten doen dit in verbinding met elkaar en met vele relevante partners die dezelfde visie hebben.Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

RondOm Podotherapeuten heeft als doelstelling om informatie begrijpelijk aan te bieden voor iedereen. Dit kan gaan over de zorg die geleverd wordt. Of over adviezen over hoe je juist kunt voorkomen dat onze zorg nodig wordt. Denk daarbij aan schoenadviezen, voetverzorgingsadviezen en belasting-belastbaarheid adviezen. Maar ook specifieke informatie over klachten. Het aanbieden van informatie op verschillende (kennis)niveaus en het aanpassen van de manier van begeleiding per individu zijn speerpunten voor de langere termijn.

 

Op de korte termijn ligt onze focus op het herkennen van lage gezondheidsvaardigheden door onze medewerkers in de praktijk. Er zijn drie actiepunten:

 

  1. Het ontwikkelen van informatiemateriaal op verschillende kennisniveau’s, en specifiek voor patiënten (ontvangers van zorg) met lage gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid. Aan de hand van dit materiaal wordt geborgd dat al onze patiënten toegang hebben tot informatie die hen kan ondersteunen in het nemen van beslissing omtrent hun behandelplan en daarmee bijdraagt aan het empoweren van zelfregie.
  2. Het stimuleren van het toepassen van controlevragen (de terugvraagmethode) tijdens of na een consult waarbij gecheckt wordt of de gedeelde informatie daadwerkelijk goed is overgekomen bij de patiënt. Door deze controlevragen toe te voegen aan ons elektronisch patienten dossier (afgevinkt). 
  3. Het regelmatig zowel binnen de eigen organisatie als in het netwerk, aandacht besteden aan (lage) gezondheidsaardigheden en de invloed hiervan op de zorgverlening en de patiënt-behandelaar relatie. Bewustwording en training maakt dat onze zorgverleners daadwerkelijk passende zorg gaan bieden. Waarbij communicatie en informatie(materiaal) op het juiste niveau aangeboden wordt. 

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Om het informatiemateriaal goed te kunnen beoordelen, wordt een pakket van eisen opgesteld. Dit pakket van eisen dient als maatstaf voor evaluatie van bestaand materiaal en vormt het uitgangspunt voor nieuw te ontwikkelen materiaal.

 

Zorgverleners worden middels (interne) scholingen bewust gemaakt van (lage) gezondheidsvaardigheden en de impact op het ontvangen van zorg en het nemen van beslissingen door de patiënt. Middels trainingen worden zij in staat gesteld om lage gezondheidsvaardigheden te herkennen en hierop hun communicatie en werkwijze aan te passen.

 

RondOm Podotherapeuten werkt hierbij ook samen met Kennisinstituut Podotherapeutische Zorg (KIPZ), scholingsaanbieder voor de gehele beroepsgroep van podotherapeuten. KIPZ besteedt binnen verschillende scholingen aandacht aan dit onderwerp om zo een bijdrage van bewustwording onder de gehele beroepsgroep te creëren.

Partner sinds:

2023

Website:

www.rondompodotherapeuten.nl

Contactpersoon

Sepp Mortelmans

sepp.mortelmans@rondompodotherapeuten.nl

06 14404067