Over S-Plus

 

S-Plus is een seniorenvereniging die streeft naar de verbetering van de gezondheid en welzijn van senioren en hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk en politiek leven. De focus ligt op je goed voelen, ongeacht je leeftijd. Voor ons is niemand te jong om aandacht te besteden aan gezondheid en je wel in je vel te voelen. Voor ons is niemand te oud om nog bij te leren of mee te tellen. Bij ons gaat het niet om je leeftijd, maar om wie je bent. Ben je 50 plus of al ruim 80 plus? Het gezicht van S-Plus is niet de werkende vijftiger, de zorgende opa of de bejaarde dame. Het zijn ze allemaal. Iedereen die zich kan vinden in ons aanbod van activiteiten, thema’s en acties is welkom. S-Plus is er voor alle plussers met pit.
Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden


De gezondheid en het welzijn van senioren staan centraal binnen de werking van S-Plus. We streven ernaar dat iedereen op een actieve manier ouder wordt en volwaardig kan blijven deelnemen aan de maatschappij. We ijveren voor een betaalbare gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen. We vinden het onder meer belangrijk dat senioren op een eenvoudige manier de nodige informatie over hun gezondheid kunnen bekomen én deze ook begrijpen. Maar ook de digitalisering van de maatschappij en de groeiende digitale kloof leggen de lat om te participeren aan de maatschappij hoger. S-Plus zorgt ervoor dat senioren ‘mee’ zijn en niet achterblijven op vlak van informatie. 

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden


Met het project ‘Begrijp je dokter’ willen we zowel patiënten als zorgverleners bereiken. Patiënten kunnen onze handige folder gebruiken ter voorbereiding van hun doktersbezoek. Zorgverleners vinden op de website www.begrijpjedokter.be methodieken die ze kunnen toepassen in hun contacten met patiënten. Het project is gestart in 2021, maar wordt de komende 5 jaar verder uitgebreid met nieuwe initiatieven. Het project wordt uitgewerkt in samenwerking met FOS en VIVA-SVV.

Partner sinds:

2021

Website:

www.s-plusvzw.be

Contactpersoon

Corry Maes

corry.maes@s-plusvzw.be

0032 2 515 02 06

Bekijk meer van S-Plus

Begrijp je dokter

S-Plus