Oproep: help mee met ons onderzoek 'Gezondheidsvaardige organisaties'

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Het afgelopen jaar hebben wij voor het eerst een korte inventarisatie gehouden waarin werd gekeken of organisaties goed zijn ingericht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit jaar willen we dit groter herhalen. Help je mee? Vul de korte vragenlijst in.Doel van het onderzoek

- Herhaaldelijk in kaart brengen waar we nu staan en welke ontwikkeling wij samen als partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden doormaken. Dit is het tweede jaar dat wij de meting doen.

- Ondersteuningsbehoeften in kaart brengen: dit kan de partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en andere (kennis)organisaties richting geven bij het ontwikkelen van nieuwe handvatten of instrumenten.


Onderzoeksmethode

De inventarisatie ging via een vragenlijst met open en gesloten vragen. Deelname was uiteraard vrijwillig, in totaal hebben 39 aanwezigen tijdens de netwerkbijeenkomst in het voorjaar 2018 deelgenomen. Dit waren zowel partners als niet-partners uit het brede terrein van zorg en welzijn.
De deelnemers hebben persoonlijk geantwoord als medewerker van hun organisatie, naar eigen indruk en voor zover zij hier zicht op hebben. Het ging erom een globaal beeld te krijgen.
De meting is dit jaar herhaald tijdens de netwerkbijeenkomst in het voorjaar. Dit jaar is de vragenlijst open gesteld voor iedereen, vul de korte vragenlijst online in. 


Uitkomsten 2018

Een volledig overzicht kan je hier downloaden. In het kort:

  • Alle deelnemers willen hun organisaties graag verder brengen richting een gezondheidsvaardige organisatie 
  • Respondenten spraken hulpvragen uit, top 10 hulpvragen plus beschikbare middelen zijn te vinden in het onderzoek
  • Op dit moment worden de volgende instrumenten als meest gebruikt aangegeven bij de respondenten: 


In de omschrijving van het onderzoek en de resultaten vind je direct de beschikbare middelen en handvatten terug. Heb je verdere vragen, tips of goede voorbeelden voor op onze website? Neem contact met ons op. 
Blijf altijd op de hoogte, volg ons op Twitter, LinkedIn of deel je kennis in onze besloten LinkedIn groep.

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie