Inclusieve coronapreventie

Categorie: Partners


Inclusieve coronapreventie

 

29% van de volwassenen in Nederland hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en preventie. Partner Nivel deed onderzoek naar coronapreventie. Is deze informatie toegankelijk voor iedereen? 

Voor het onderzoek werden interviews gedaan met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het rapport geeft inzicht in de problematiek en heldere oplossingen en aanbevelingen.

 


Lees het nieuwsbericht: 
Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben meer moeite met het naleven van de coronamaatregelen

Download de publicatie:  
Inclusieve coronapreventie
Uitdagingen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
bij informatie en maatregelen in het kader van COVID-19

 

 

Uitdagingen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
bij informatie en maatregelen in het kader van COVID-19

 

Auteurs Bart Knottnerus, Monique Heijmans en Jany Rademakers van partner Nivel onderzochten of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden de huidige maatregelen voldoende begrijpen. Uit de interviews blijkt onder andere dat de informatie veel is en dat de informatie soms als tegenstrijdig wordt ervaren. Dit draagt niet bij aan het naleven van de maatregelen. 

 

Het rapport beantwoordt onder andere vragen over welke bronnen de deelnemers raadplegen. Ook geeft het inzicht in hun eigen informatiebehoeftes en welke uitdagingen zij ervaren in het naleven van de maatregelen. 

 

Tot slot lees je in het rapport heldere bevindingen en aanbevelingen. Deze kunnen door de overheid en zorgprofessionals worden gebruikt voor het verbeteren van de informatieverschaffing over corona aan deze groep mensen. 

 

Lees het rapport: 
Inclusieve coronapreventie
Uitdagingen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
bij informatie en maatregelen in het kader van COVID-19

 

Meer over gezondheidsvaardigheden en corona: 

 

 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie