Gezondheidsvaardigheden onder vaat- en gastro-enterologische (GE) chirurgische patiënten

Categorie: Partners


'De helft van de chirurgische patiënten heeft beperkte gezondheidsvaardigheden, dit benadrukt het belang van begrijpelijke communicatie.' Eline Dijkman (foto), Verpleegkundige en verpleegkundig onderzoeker, verbonden aan Isala.Onlangs verscheen de publicatie: Health literacy and optimizing education materials in a surgical population

Onderstaand vind je de Nederlandse abstract. 

Lees: Health literacy and optimizing education materials in a surgical population
Auteurs: Eline Mariose Dijkman, Jobbe Pierre Lucien Leenen, Remco Matthijs Koorn, Diana Wilmink
Bron: Journal of Nursing Education and Practice

 

 


Inleiding:

In Nederland heeft 29% van alle volwassenen beperkte gezondheidsvaardigheden. Beperkte gezondheidsvaardigheden hebben grote gevolgen voor patiënten. Gebleken is dat zij een groter risico hebben op ziekenhuisopnames, een slechtere algemene gezondheid hebben, hogere mortaliteitpercentages en meer gebruikmaken van zorginstanties.

 

Doel:

Het doel van deze studie was het beschrijven en vergelijken van het niveau van gezondheidsvaardigheden van vaat- en gastro-enterologische (GE) chirurgische patiënten.  Vervolgens is de begrijpelijkheid en toepasbaarheid van het huidige en geoptimaliseerde voorlichtingsmateriaal in kaart gebracht.

 

Methode         

Het betreft een cross-sectioneel studie design. De patiëntpopulatie bestond uit vaat- en GE chirurgische patiënten. Het niveau van gezondheidsvaardigheden werd gemeten middels de Newest Vital Sign-Dutch. Het Voorlichting Beoordeling Instrument (VBI) is gebruikt om de begrijpelijkheid en toepasbaarheid in kaart te brengen van het huidige en geoptimaliseerde voorlichtingsmateriaal.

 

Resultaten

Er zijn 101 patiënten geïncludeerd waarvan 54 (53,5%) beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden verschilden significant in leeftijd, opleidingsniveau en comorbiditeit. Het percentage patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden was significant hoger bij vaatchirurgische patiënten in vergelijking met GE chirurgische patiënten. Het geoptimaliseerde voorlichtingsmateriaal liet in vergelijking met het huidige voorlichtingsmateriaal verschillen zien op begrijpelijkheid en toepasbaarheid. De begrijpelijkheid nam toe van 39,8% naar 86,0% en toepasbaarheid van 53,5% naar 100%.

 

Conclusie       

Het hoge percentage beperkte gezondheidsvaardigheden onder chirurgische patiënten benadrukt het belang van begrijpelijke communicatie zowel mondeling en schriftelijk door zorgverleners. Daarnaast is het van belang om voorlichtingsmateriaal te evalueren en te optimaliseren om begrijpelijke gezondheidsinformatie te ontwikkelen.

 

Meer weten over gezondheidsvaardigheden: 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie