Inspiratiegroep Taal maakt gezonder


De inspiratiegroep komt voort uit de Alliantie gezondheid en geletterdheid die met ruim 80 partners heeft gewerkt aan het agenderen van laaggeletterdheid en het verbeteren van basisvaardigheden van laaggeletterden in alle sociale domeinen. Deze kennis en ervaring wordt behouden en voortgezet in de werkgroep Taal maakt gezonder. De inspiratiegroep wordt voorgezeten door Alles is Gezondheid

Doel en resultaat

De inspiratiegroep streeft naar de verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten in de gezondheidszorg.

Verslagen inspiratiegroep Taal maakt gezonder

Benieuwd wat er tijdens de bijeenkomsten wordt opgehaald en gedeeld? Lees deze verslagen. 

 

Meewerken aan de inspiratiegroep Taal maakt gezonder?

Ben jij werkzaam in gezondheidszorg, zorgonderwijs en/of zorgonderzoek? En ben of wil je aan de slag (blijven) met verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten? Sluit je dan aan bij de inspiratiegroep Taal maakt gezonder via Anoek Meijer.
 

De inspiratiegroep:

 • Komt twee keer per jaar samen. 
 • Deelt voorbeelden, kennis en ervaring rond:
  • het agenderen van de aanpak van laaggeletterdheid in gezondheidszorg en gezondheidszorgonderwijs;
  • het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid en het informeren van laaggeletterde patiënten/cliënten over scholing;
  • onderzoek naar de verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten.
 • Activeert en verbindt (potentiële) werkgroeppartners met relevante organisaties.
 • Bevordert en ondersteunt initiatieven rond:
  • het agenderen van de aanpak van laaggeletterdheid bij zorgprofessionals;
  • het slaan van een brug tussen professionals uit de wereld van taal en gezondheid.

  

Achtergrond Taal maakt gezonder


Bron: Factsheet Gezondheid

Ruim één op de vier (25%) Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft moeite met het verwerken van informatie over hun gezondheid. Ze hebben moeite om informatie te vinden, begrijpen, beoordelen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen. Zij zijn beperkt gezondheidsvaardig. 18% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben ze ook moeite met het gebruik van de computer. Zij zijn beperkt basisvaardig oftewel laaggeletterd. Alle laaggeletterden hebben beperkte gezondheidsvaardigheden.

 

Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten. Het gaat hierbij zowel om een minder goede (ervaren) gezondheid als om een grotere kans op vroegtijdig overlijden.

 

Na een taalcursus van vijf maanden blijken laaggeletterden sterk vooruitgegaan. Zij zijn niet alleen taalvaardiger (70%). De deelnemers voelen zich ook gezonder, zowel lichamelijk (39%) als geestelijk (53%). Na een aanpak van een half jaar gericht op verbetering van gezondheidsvaardigheden (inclusief basisvaardigheden) kan niet alleen de ervaren, maar ook de daadwerkelijke gezondheid van laaggeletterden erop vooruitgaan. Uit onderzoek naar Voel je goed! (gericht op gezond eten en voldoende bewegen) blijkt bijvoorbeeld dat deelnemers na afloop ook minder wegen.

 

 

Contact

De inspiratiegroep Taal maakt gezonder wordt voorgezeten door Alles is Gezondheid.

 

Wil jij jouw kennis delen in deze inspiratiegroep? Neem contact op met Anoek Meijer.