Wisseling voorzitter werkgroep Patiëntenervaringen en -participatie

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Na een actieve betrokkenheid van ruim 10 jaar treedt Jany Rademakers (Nivel / Maastricht University) terug als voorzitter van de werkgroep Patiëntenervaringen en -participatie en als lid van de Stuurgroep van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Ze wordt opgevolgd door Monique Heijmans (Nivel).

 

We danken Jany Rademakers hartelijk voor haar inzet in de afgelopen jaren.

 


Dr. Monique Heijmans is Senior onderzoeker chronisch aandoeningen, zelfmanagement en diversiteit bij het Nivel. 

'Graag stel ik me voor. Mijn naam is Monique Heijmans. Ik studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht, richting Geestelijke gezondheidskunde. In 1998 promoveerde ik aan de Universiteit Utrecht op de persoonlijke ideeën die mensen hebben over hun chronische ziekte en de invloed daarvan op gezondheidsgedrag. Daarnaast werkte ik  als gedragstherapeut. 

Na mij promotie ben ik bij het Nivel gaan werken, eerst als onderzoeker en later als projectleider en senior onderzoeker binnen het themagebied zorgvraag van mensen met een chronische ziekte of beperking. Daar werk ik nog steeds. Ik doe al meer dan twintig jaar onderzoek vanuit patiëntperspectief naar de behoefte aan zorg en ondersteuning van mensen met chronische ziekten en/ of langdurige beperkingen, hun kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie en hoe de zorg daar optimaal bij kan aansluiten. 
Ik ben met name geïnteresseerd in de vraag hoe mensen met een chronische ziekte of andere langdurige gezondheidsbeperkingen omgaan met hun ziekte en beperking in het dagelijks leven en waarom het sommige mensen daarbij beter lukt om die ziekte of beperking een plek te geven in het leven dan anderen. Zelfmanagement, persoonsgerichte zorg, diversiteit en voor zelfmanagement belangrijke determinanten als gezondheidsvaardigheden, ziektepercepties en sociaal kapitaal zijn belangrijke onderzoeksthema’s. Samen met Jany heb ik de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar gezondheidsvaardigheden, zowel nationaal als Internationaal, waarbij we gekeken hebben wat lage gezondheidsvaardigheden voor mensen betekenen en hoe we de zorg, informatie en communicatie zo goed mogelijk kunnen aan laten sluiten bij de wensen en mogelijkheden van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

 

Ik kijk er naar uit om Jany op te volgen als voorzitter van de werkgroep en lid van de Stuurgroep. Omdat Jany en ik dagelijks samenwerken op het gebied van gezondheidsvaardigheden binnen het Nivel, blijft haar kennis uiteraard ook behouden voor de Alliantie.'

 

Meer weten: 

Lees meer over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Lees meer over de werkgroep Patiëntenervaringen en -participatie 
Lees meer over partner Nivel
Lees de Factsheet Gezondheidsvaardigheden (eind 2019, Nivel)

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie