De Alliantie Gezondheidsvaardigheden bestaat uit de volgende onderdelen:

Partners 
De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is een netwerk dat bestaat uit 110 partners. Organisaties, instellingen of bedrijven die zich inzetten voor het bevorderen van gezondheid of het voorkomen van ziekten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Een belangrijk doel van de Alliantie is het stimuleren van het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van samenwerking. Bekijk alle partners of lees meer en word ook partner.

Stuurgroep
De stuurgoep van de alliantie heeft als belangrijkste taken de samenwerking en de agenda voor de toekomst verder vorm te geven. Deze kan je teruglezen in het Werkplan Alliantie Gezondheidsvaardigheden 2020-2023.

De stuurgoep bestaat uit de volgende leden:

  • J. Benedictus (Patientenfederatie Nederland)
  • A. Bosch (Fontys Hogescholen)
  • T. Drenthen (NHG)
  • M. Fransen (Amsterdam UMC)
  • M. Heijmans (NIVEL)
  • T.van Charldorp, Universiteit Utrecht 
  • M. Wiebing (Stichting Lezen & Schrijven)
  • H. Christiaanse (Alles is Gezondheid)
  • C. van Vulpen (Pharos) (voorzitter)

Werkgroepen
Binnen de alliantie bestaan enkele werkgroepen rond specifieke thema’s, waarin kennis wordt verzameld en verspreid en activiteiten worden ontwikkeld:

Meer weten
Bekijk ook onze veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Schroom niet en neem contact met ons op. We helpen je graag verder. 

Contact
De Alliantie Gezondheidsvaardigheden wordt gecoördineerd vanuit Pharos. Hier is een klein team werkzaam als aanspreekpunt. Ze zorgen dat nieuwe kennis, van en voor onze partners, wordt gedeeld. Twee maal per jaar wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd. 

Het team is bereikbaar via: gezondheidsvaardigheden@pharos.nl 

“Onze stuurgroep komt twee maal per jaar samen. Lees hier meer over de werkwijze van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. ”