Hier vind je alle tips en materialen. Beschikbaar gemaakt voor en door onze partners en geïnteresseerden. 
Heb je zelf publicaties, tips of eenvoudige materialen? Wij ontvangen en delen deze graag. Stuur een e-mail naar gezondheidsvaardigheden@pharos.nl

eHealth

Het Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument (VBI)

 

Slimme zorg thuis

 

Checklist Toegankelijke Informatie

 

Toolkit eHealth

Kijksluiter

 

Thuisarts.nl

 

Toegankelijke eHealth – Wensenlijstje van taalambassadeurs

 

eHealth4ALL

 

National eHealth Living Lab

 

OLVG corona check

 

VraagApp

 

Corona Zelfcheck

 

Steffie.nl

 

Beeldbellen

 

Corona / vaccinatie

Factsheet Twijfels coronavaccinatie laaggeletterden

Corona Zelfcheck

 

Corona woordenlijst

 

Corona Zelftest eenvoudige uitleg door Steffie

 

Factsheet's

Update: Factsheet Gezondheidsvaardigheden

 

Factsheet: Taal maakt gezonder

 

Eenvoudige taal voor laaggeletterden

 

Met Taal Gezonder!

 

Factsheet Gezondheidsvaardigheden

 

Factsheet Eenvoudige taal

 

Factsheet Twijfels coronavaccinatie laaggeletterden

Factsheet "Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland"

 

Factsheet Health Literacy in Nederland

 

Medicatieveiligheid

 

Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

 

Herken beperkte gezondheidsvaardigheden

Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening

 

Sneltest Gezondheidsvaardige Organisatie

 

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

 

Digitale vaardigheden meten

 

Quickscan digitale vaardigheden

 

Stappenplan

 

Taalverkenner gezondheid

 

Met Taal Gezonder!

 

Tips en tools voor in de apotheek

 

Dossier Gezondheidsvaardigheden | Soa Aids Nederland

 

Video's

Animatievideo’s over hart- en vaatziekten

 

Animatievideo's radiologische onderzoeken

 

Animatie: Gezondheidsvaardigheden

Beeldsluiter

 

De terugvraagmethode

 

Gesprekstechnieken in de zorg

 

Overzicht lesmateriaal voor medisch en paramedisch onderwijs

 

Video’s: zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

 

Eenvoudige voorlichting voor nierpatiënten

 

Kijksluiter over het COVID-19 vaccin

 

In gesprek over de laatste levensfase

 

Ismail doet vreemd

 

Kijksluiter

 

‘Mijn computer is leuk!’ ook als ingesproken animatie beschikbaar

 

Opvoedfilmpjes

 

Veilig slapen voor kinderen

 

Video's over urologische problematiek

 

Video's uitleg longziektes

 

Wachtkamervideo Rookvrije Zorg

 

Corona Zelftest eenvoudige uitleg door Steffie

 

Internationale materialen

5 technieken om beter om te gaan met beperkte gezondheidsvaardigheden

 

Beeldverhalen

Beeldverhalen opvoedinformatie

 

Beeldverhalen opvoedproblemen

 

Gezond praten met je dokter

 

Bloedgroep Rhesus c-negatief

 

Bijsluiter in beeld

 

Dounia praat en overwint

 

Website "Baby huilt"

 

Folder voor vluchtelingen over psychische klachten

 

Hielprik voor de baby

 

Ismail doet vreemd

 

Kan jouw baby goed horen

 

Marian heeft een depressie

 

Problemen na meisjes-besnijdenis

 

Zwanger en Hepatitis B

 

Zwangerschap en antistoffen in je bloed

 

Zora is zwanger

 

Overzicht helder voorlichtingsmateriaal over gezondheid, welzijn en opvoeding door Pharos

 

Voorlichtingsmaterialen voor diabetespatiënten

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

 

Handboek Diabetes

 

Voorlichtingsmaterialen voor in de apotheek

Schrijfwijzer

 

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

 

Bijsluiter in beeld

 

Eenvoudige folders Antibioticagebruik in Nederland

 

Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP)

 

Instructievideo’s over medicijnen

 

Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

 

Voorlichtingsmaterialen beschikbaar in verschillende talen

Animatievideo's radiologische onderzoeken

 

Brochures anticonceptie, soa's en condooms

 

Eenvoudige folders Antibioticagebruik in Nederland

 

Eenvoudige uitleg zorgverzekering

 

Voorgelezen folders

 

Folder Hepatitis B Virus

 

Folder Mondzorg in meerdere talen

 

Folder Scabiës behandeling

 

Folder Voorkom Verdrinking

 

In gesprek over de laatste levensfase

 

Ismail doet vreemd

 

Kan jouw baby goed horen

 

Kijksluiter

 

Overzicht voorlichtingsmateriaal diverse talen

 

Plaatjes: verhalen voor mensen met Engels als tweede taal

 

Syriërs gezond

 

Website "Eenvoudige uitleg DigiD"

 

Zanzu

 

Steffie.nl

 

Voorlichtingsmaterialen

Apotheek.nl

 

Animatievideo's radiologische onderzoeken

 

Uitleg afspraak coronaprik

 

Beeldsluiter

 

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

 

Beeldverhalen Mediawijsheid

 

Folder "Wees duidelijk tegen uw dokter"

 

Beeldverhalen opvoedinformatie

 

Beeldverhalen opvoedproblemen

 

Gezond praten met je dokter

 

Beweegtips bij longziektes

 

Iconen over moeilijke medicijnenbegrippen op A3-baliekaart

 

Module Gezond Inburgeren

 

Eenvoudige folders Antibioticagebruik in Nederland

 

Eenvoudige uitleg zorgverzekering

 

Eenvoudige voorlichting voor nierpatiënten

 

Voorgelezen folders

 

Website "Begrijp je lichaam"

Website "Baby huilt"

 

Website "Straks zwanger worden"

 

Folder Mondzorg in meerdere talen

 

Folder Voorkom Verdrinking

 

Folder voor vluchtelingen over psychische klachten

 

Hoesten en proesten

 

Handboek COPD

 

Handboek Diabetes

 

Hielprik voor de baby

 

Ismail doet vreemd

 

Kijksluiter

 

Marian heeft een depressie

 

‘Mijn computer is leuk!’ ook als ingesproken animatie beschikbaar

 

Opvoedfilmpjes

 

Overzicht voorlichtingsmateriaal diverse talen

 

Plaatjes: verhalen voor mensen met Engels als tweede taal

 

Praatplaten over spelen en voeding

 

Veilig slapen voor kinderen

 

Video's over urologische problematiek

 

Video's uitleg longziektes

 

Website "Eenvoudige uitleg DigiD"

 

Zwanger en Hepatitis B

 

Zora is zwanger

 

De Beweegcirkel

 

Wachtkamervideo Rookvrije Zorg

 

Overzicht helder voorlichtingsmateriaal over gezondheid, welzijn en opvoeding door Pharos

 

Begrijp je dokter

 

Corona woordenlijst

 

Corona Zelftest eenvoudige uitleg door Steffie

 

Trainingen / lesmaterialen

E-learning: Effectieve communicatie in de zorg

 

Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening

 

DCO Gezondheidsvaardigheden

Workshop Bespreken van laaggeletterdheid

 

De terugvraagmethode

 

E-learning Aanpak van laaggeletterdheid

 

Succes!

 

E-learning begrijpelijke etiketteksten opstellen

 

Gezondheidsvaardigheden in Zorg en Welzijn Opleidingen

Handleiding Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd

 

Online training: ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’

 

Een ziekenhuis voor iedereen

 

Overzicht lesmateriaal voor medisch en paramedisch onderwijs

 

Terugvraagmethode: poster en kaart

 

Teach-back! training toolkit

 

Toolkit eHealth

De terugvraagmethode animatie over Teach Back

 

Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg

 

Voel je goed!

 

Corona Zelftest eenvoudige uitleg door Steffie

 

Alle beschikbare materialen

Ask Me 3

 

Animatievideo’s over hart- en vaatziekten

 

Voorlichtingsmateriaal testen

 

Update: Factsheet Gezondheidsvaardigheden

 

Inclusief onderzoek

 

Schrijfwijzer

 

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Sneltest Persoonsgerichte zorg voor iedereen

 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden

 

Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening

 

www.ishetb1.nl

 

DCO Gezondheidsvaardigheden

Apotheek.nl

 

Animatievideo's radiologische onderzoeken

 

Duidelijke vragenlijsten

 

Patiëntvriendelijke termenlijst

 

Sneltest Gezondheidsvaardige Organisatie

 

Het Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument (VBI)

 

Workshop Bespreken van laaggeletterdheid

 

Checklist Communicatie op maat-gesprekken voeren

 

Checklist Observaties in de apotheek

 

Communicatietips Gezondheidsvaardigheden

 

Basis gezondheidsvoorlichting aan vluchtelingen voor professionals in de gezondheidszorg

 

Slimme zorg thuis

 

Uitleg afspraak coronaprik

 

E-learning Aanpak van laaggeletterdheid

 

Beeldsluiter

 

De terugvraagmethode

 

Checklist Toegankelijke Informatie

 

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

 

Is uw apotheek klaar voor laaggeletterden?

 

Succes!

 

Transforming health systems and societies by investing in health literacy policy and strategy

 

Beeldverhalen Mediawijsheid

 

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

 

E-learning begrijpelijke etiketteksten opstellen

 

Digitale vaardigheden meten

 

Voorbeeld 'Toegankelijke praktijk'

 

De zeven meest voorkomende onduidelijkheden in voorlichtingsmateriaal

 

Samen beslissen in de spreekkamer

 

Quickscan digitale vaardigheden

 

Gesprekstechnieken in de zorg

 

Eenvoudige taal voor laaggeletterden

 

Gezondheidsvaardigheden in Zorg en Welzijn Opleidingen

Folder "Wees duidelijk tegen uw dokter"

 

Stappenplan

 

Beeldverhalen opvoedinformatie

 

Health communicator

 

Handleiding Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd

 

Online training: ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’

 

RALPH gesprekshandleiding

 

Beeldverhalen opvoedproblemen

 

Een ziekenhuis voor iedereen

 

Taalverkenner gezondheid

 

Phrase-It

 

Overzicht lesmateriaal voor medisch en paramedisch onderwijs

 

Gezond praten met je dokter

 

Beweegtips bij longziektes

 

Met Taal Gezonder!

 

Factsheet Gezondheidsvaardigheden

 

Richtlijnen voor eenvoudige taal

 

Teach-back! training toolkit

 

Tips en tools voor in de apotheek

 

Bloedgroep Rhesus c-negatief

 

3 goede vragen

 

Iconen over moeilijke medicijnenbegrippen op A3-baliekaart

 

Brochures anticonceptie, soa's en condooms

 

Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter

 

Toolkit eHealth

De Thuisdokter

 

Bijsluiter in beeld

 

Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg

 

Story Bridging

 

Gezondheidsvaardigheden en basisvaardigheden: Handvatten voor gemeenten

Dossier Gezondheidsvaardigheden | Soa Aids Nederland

 

Handreiking Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden

 

direct duidelijk

 

Module Gezond Inburgeren

 

Dounia praat en overwint

 

Methodiekbeschrijving voor het ontwikkelen van praatkaarten

 

Pakket 'Taal maakt gezonder'

 

Eenvoudige folders Antibioticagebruik in Nederland

 

Factsheet Eenvoudige taal

 

Eenvoudige uitleg zorgverzekering

 

Video’s: zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

 

Toolkit Inclusie

 

Eenvoudige uitleg wetten zorg

 

Voel je goed!

 

Eenvoudige voorlichting voor nierpatiënten

 

Voorgelezen folders

 

Website "Begrijp je lichaam"

Factsheet Twijfels coronavaccinatie laaggeletterden

Website "Baby huilt"

 

Factsheet "Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland"

 

Website "Straks zwanger worden"

 

Factsheet Health Literacy in Nederland

 

Folder Hepatitis B Virus

 

Folder Mondzorg in meerdere talen

 

Kijksluiter over het COVID-19 vaccin

 

Folder Scabiës behandeling

 

Folder Voorkom Verdrinking

 

Folder voor vluchtelingen over psychische klachten

 

Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP)

 

Giftige stoffen in huis

 

Hoesten en proesten

 

Handboek COPD

 

Handboek Diabetes

 

Hielprik voor de baby

 

In gesprek over de laatste levensfase

 

Ismail doet vreemd

 

Kan jouw baby goed horen

 

Kijksluiter

 

Marian heeft een depressie

 

Medicatieveiligheid

 

‘Mijn computer is leuk!’ ook als ingesproken animatie beschikbaar

 

Opvoedfilmpjes

 

Overzicht voorlichtingsmateriaal diverse talen

 

Plaatjes: verhalen voor mensen met Engels als tweede taal

 

Praatplaten over spelen en voeding

 

Problemen na meisjes-besnijdenis

 

Syriërs gezond

 

Veilig slapen voor kinderen

 

Video's over urologische problematiek

 

Video's uitleg longziektes

 

Website "Eenvoudige uitleg DigiD"

 

Zanzu

 

Zwanger en Hepatitis B

 

Zwangerschap en antistoffen in je bloed

 

3 Goede vragen voor kinderen

 

De Beweegcirkel

 

Gesprekskaart

 

Praatkaarten over kanker

 

Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

 

Toegankelijke eHealth – Wensenlijstje van taalambassadeurs

 

eHealth4ALL

 

National eHealth Living Lab

 

OLVG corona check

 

VraagApp

 

Corona Zelfcheck

 

Steffie.nl

 

Gezond eten en bewegen in eenvoudige taal

 

Overzicht helder voorlichtingsmateriaal over gezondheid, welzijn en opvoeding door Pharos

 

Beeldbellen

 

Begrijp je dokter

 

Corona woordenlijst

 

5 technieken om beter om te gaan met beperkte gezondheidsvaardigheden

 

Taal

Schrijfwijzer

 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden

 

Patiëntvriendelijke termenlijst

 

Succes! Taal

 

Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter

 

direct duidelijk

 

Toolkit Inclusie

 

Gezond eten en bewegen in eenvoudige taal

 

Beeldbellen

 

Praatkaart

Methodiekbeschrijving voor het ontwikkelen van praatkaarten

 

Praatplaten over spelen en voeding

 

Praatkaarten over het afweersysteem en biologische medicijnen