De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Onderzoeksinstituten

Fondsen

Patiëntenverenigingen

Overige

Beroepsorganisaties

Zelfstandigen

Belangenorganisaties

Onderwijsinstellingen

Gemeenten en GGD'en

Kenniscentra

Zorgorganisaties

Ontwerp- / communicatiebureaus

Verzekeraars