De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Overige

Ontwerp- / communicatiebureaus

Beroepsorganisaties

Belangenorganisaties

Fondsen

Zelfstandigen

Gemeenten en GGD'en

Zorgorganisaties

Kenniscentra

Onderwijsinstellingen

Onderzoeksinstituten

Patiëntenverenigingen