De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Beroepsorganisaties

Onderzoeksinstituten

Belangenorganisaties

Ontwerp- / communicatiebureaus

Overige

Kenniscentra

Onderwijsinstellingen

Patiëntenverenigingen

Fondsen

Zorgorganisaties

Zelfstandigen

Gemeenten en GGD'en