De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Patiëntenverenigingen

Zorgorganisaties

Kenniscentra

Zelfstandigen

Onderzoeksinstituten

Belangenorganisaties

Overige

Gemeenten en GGD'en

Onderwijsinstellingen

Ontwerp- / communicatiebureaus

Beroepsorganisaties

Fondsen