De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Zelfstandigen

Fondsen

Zorgorganisaties

Ontwerp- / communicatiebureaus

Kenniscentra

Gemeenten en GGD'en

Belangenorganisaties

Onderzoeksinstituten

Onderwijsinstellingen

Beroepsorganisaties

Overige

Patiëntenverenigingen