De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Zorgorganisaties

Patiëntenverenigingen

Zelfstandigen

Gemeenten en GGD'en

Belangenorganisaties

Kenniscentra

Overige

Ontwerp- / communicatiebureaus

Onderwijsinstellingen

Fondsen

Beroepsorganisaties

Onderzoeksinstituten