De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.
Klik hier voor meer informatie over de Alliantie en het partnerschap.

Overige

Kenniscentra

Onderzoeksinstituten

Ontwerp- / communicatiebureaus

Onderwijsinstellingen

Gemeenten en GGD'en

Beroepsorganisaties

Zorgorganisaties

Belangenorganisaties

Zelfstandigen

Fondsen

Patiëntenverenigingen